Activitate intensă la Apavil Centru Vest

       SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 27 ianuarie-02 februarie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

 

     AVARII REZOLVATE. S-a intervenit pentru remedierea unei pierderi stradale de apă în satul Răpănești, din comuna Bunești, operație ce a presupus săpătură manuală, montaj niplu, executare racorduri compresie și umplutură pământ. De asemenea, s-a intervenit pe strada Dragoș Vrânceanu din orașul Băbeni, pentru remedierea unei pierderi de apă din conducta stradală.

 

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

 • au fost identificate și înlocuite piesele și apometrele defecte și expirate ale branșamentelor de apă din orașul Băile Govora – str. Tudor Vladimirescu și Bradului, satul Păușești și Barcane din com. Păușești-Otăsau;
 • s-au desfundat și spălat cu hidrojetul rețeaua și racordurile aferente de canalizare în satele Firești și Bunești-sat;
 • s-au înlocuit 2 vane de linie pe rețeaua dintre satele Firești și Gătejești din comuna Bunești;
 • s-au înlocuit apometre expirate pe străzile Bisericii, Pieței și Mihai Eminescu din orașul Băile Govora;
 • s-a menținut supravegherea sistemului de alimentare cu apă a rezervorului de inmagazinare apă Pietrari;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • au fost citiți indecșii energetici la punctele de consum din cadrul punctelor de lucru Șirineasa și N. Bălcescu;
 • s-a monitorizat rețeaua de alimentare cu apă potabilă din sursa Brădișor, s-a verificat și monitorizat stația de tratare apă Romani, s-au efectuat analize apă;
 • s-au definitivat lucrările de amenajare șenal aferent stației de captare, tratare și distribuție apă Sirineasa;
 • s- au monitorizat lucrările de extindere rețea apă și rețea canalizare în satul Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată din localitățile Șirineasa și N. Bălcescu;
 • s-au efectuat lucrări de înlocuire apometre în Băbeni și satele Linia Hanului, Predești, și Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi;
 • s-a asigurat buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu;
 • s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din loc. Șirineasa;
 • s-au verificat purjările de pe raza localităților Șirineasa și Bălcescu;
 • s-au efectuat operațiuni de vidanjare ale căminelor stațiilor de repompare apă uzată de pe raza localitățlor Șirineasa și N. Bălcescu.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *