Anunț public SC APAVIL SA

 

Anunț public SC APAVIL SA

            Protejarea apometrelor

Pentru a preveni deteriorarea apometrelor, ca urmare a temperaturilor scăzute, vă recomandăm următoarele măsuri:

– dacă apometrele sunt montate în cămine, asiguraţi-vă că acestea au capacul închis, nu lăsaţi capacul puțin ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei.

– dacă apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniţe, asiguraţi-vă că geamurile şi uşile sunt închise .

– nu încercaţi să protejaţi apometrele cu materiale textile ( haine, pături, etc.), deoarece acestea păstrează umiditatea. Recomandăm utilizarea polistirenului pentru protejare.

– nu folosiţi focul şi apă fierbinte pentru a dezgheţa apometrul şi branșamentul. Încercaţi să le dezgheţaţi cu apă călduţă.

Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcţionarea apometrelor la Dispeceratul societăţii –  nr. tel. 0250/820010, 0350/802160.

Conform  Contractului privind furnizarea (distribuirea) apei potabile, canalizarea apei uzate, menajere și meteorice precum şi epurarea acestora în vederea evacuării în emisar, utilizatorii au obligația să ia măsuri conform recomandărilor operatorului, pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de măsurare din căminul de apometru, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;

De asemenea, în procesul verbal de montaj al apometrului, este menționat ,,Contorul rămâne în grija consumatorului, iar acesta răspunde de integritatea lui șii protejarea acestuia împotriva înghețului.

          În cazul în care contorul s-a defectat din vina consumatorului, acesta va achita costul deteriorării, inclusiv lucrările de demontare, reparare, verificare și remontare. ‘’

Reparația apometrelor constă în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheţ.  Fiecare reparaţie a mijlocului de măsură este urmată de verificarea metrologică. Aceasta este o condiţie impusă de Biroul Român de Metrologie.

Vă mulțumim!

SC APAVIL SA

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *