Proiect important demarat la Nicolae Bălcescu

 

 

În comuna Nicolae Bălcescu urmează să fie demarat un proiect important, care are în vedere construirea mai multor poduri, podeţe şi a unei punţi pietonale. Proiectul are o valoare mare, lucrarea urmând să cuprindă construirea unui pod peste pârâul Topolog, în satul Dosul Râululi, Punct Rădoieşti, o punte pietonală peste pârâul Topolog, în punctul Pleşoiu, sat Dosul Râului, dar şi 4 podeţe şi un canal betonat în satul Gâltofani. Se vor construi astfel două podeţe în punctul Ene Drăguşin, unul la căminul cultural şi un al patrulea podeţ în punctul Băneşti – Ariceşti.

Dezvoltarea şi modernizarea eficientă a comunei Nicolae Bălcescu presupune, în opinia primarului mai ales rezolvarea problemelor de infrastructură şi utilităţi a comunei, modernizarea infrastructurii de învăţământ, cultură, sănătate, precum şi strategii pentru a sprijini dezvoltarea economică şi socială a comunităţii. Prin Strategia de dezvoltare economico – sociala a comunei, autorităţile locale din Nicolae Bălcescu îşi propun să valorifice potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile reale pentru dezvoltare, inclusiv

crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, menit să atragă investiţii private importante.

 

Toate lucrările locale vor fi făcute în funcţie de strategia de dezvoltare

 

Strategia de dezvoltare locală este în egală măsură instrument de bază în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică şi umană în următoarea perioadă.

Pentru a spori atractivitatea zonei, primăria comunei desfăşoară, conform strategiei existente activităţi astfel încât să devină una dintre zonele rurale dezvoltate din punct de vedere economic şi social din judeţul Vâlcea, prin mai buna valorificare a resurselor locale şi naturale revigorarea tradiţiilor, crearea – reabilitarea infrastructurii, punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător. Strategia de dezvoltare locală a comunei Nicolae Bălcescu va reprezenta punctul central al tuturor ideilor şi proiectelor care se vor derula în cadrul comunităţii şi va contribui în mod decisiv la atragerea finanţărilor din fonduri europene nerambursabile. Una dintre priorităţile strategiei, legat de dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii este reabilitarea şi modernizarea reţelei locale de drumuri. Realizarea acesteia condiţionează dezvoltarea economică viitoare. Scopul urmărit de conducerea comunei este acela de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi

naţionale din spaţiul rural, în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

 

Capacitate de gestionare a fondurilor europene

 

Comuna Nicolae Bălcescu a dovedit că dispune de capacitatea instituţională necesară pentru a gestiona proiecte din fonduri europene, guvernamentale sau locale, prin capacitatea de cofinanţare a acestor proiecte, dispunând de resurse umane calificate în acest sens.

Potrivit primarului, prin acest proiect se va realiza creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea frecvenţei şi participarea tinerilor la sistemele de educaţie în folosul locuitorilor din mediul rural. Realizarea lucrărilor de traversare de tip poduri, podeţe şi punţi pietonale trebuie obligatoriu combinată cu modernizarea reţelei de drumuri comunale, care va asigura în mediul sătesc condiţii de confort asemănătoare cu cele de la oraş. Lucrările de poduri, podeţe şi punţi pietonale vor asigura de asemenea condiţii de scurgere a apelor traversate simultan cu protecţia malurilor în amonte şi aval de poduri, pe lungimi care să permită o exploatare îndelungată a lucrării noi, fără pericol de afuieri ale fundaţiilor, spălări de albie sau de rampe de acces. Lucrările sunt cu atât mai necesare cu cât, în urma ploilor abundente din ultima perioada s-au produs numeroase distrugeri ale lucrărilor de infrastructură. În prezent, trecerea prin vad sau pe podeţe improvizate este un adevărat pericol pentru siguranţa circulaţiei din zonă. Lucrarea care se află acum abia în faza de începere a proiectării va fi una importantă pentru comuna Nicolae Bălcescu

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *