SC Oltchim SA a vândut Divizia Materiale de Construcţii Ramplast în schimbul sumei de 2,6 milioane de euro

Luni, 26 februarie 2018, Adunarea creditorilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a aprobat oferta şi contractul de vânzare de active cu privire la pachetul operaţional 6 – Divizia Materiale de Construcţii Ramplast, încheiat între SC Oltchim SA, în calitate de vânzător şi SC Dynamic Selling Group SRL, în calitate de cumpărător, inclusiv preţul tranzacţiei (fără a se aduce atingere posibilităţii de completări şi ajustări tehnice la proiectele de protocoale de transfer şi contracte care figurează în anexe, în vederea finalizării vânzării). Preţul tranzacţiei reprezintă echivalentul în lei al sumei de 2,6 milioane de euro, la care se adaugă TVA-ul aplicabil. SC Dynamic Selling Group SRL este cel mai mare producător şi distribuitor de profile şi accesorii pentru prelucrarea tâmplăriei, PVC din România. Înfiinţată în anul 2004, având capital privat integral românesc, compania SC Dynamic Selling Group SRL a fost orientată încă de la început spre distribuţia de profile PVC marca Ramplast. În prezent, compania deserveşte peste 1.500 de clienţi şi activează pe teritoriul României. Deţine 8 depozite proprii la Constanţa, Galaţi, Bacău, Iaşi, Cluj, Baia Mare, Bucureşti şi Timişoara şi colaborează cu 7 distribuitori, poziţionaţi strategic. La sfârşitul anului trecut, consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA, compus din SC BDO Business Restructuring SPRL şi Rominsolv SPRL au anunţat că Adunarea generală a creditorilor a aprobat contractul de vânzare de active (pachetele 1-5 şi parţial 7) încheiat între SC Oltchim SA, în calitate de vânzător, SC Chimcomplex Borzeşti SA, în calitate de cumpărător, şi Serviciile Comerciale Române, în calitate de garant. Administratorul judiciar Gheorghe Piperea a declarat atunci că activele SC Oltchim SA care nu au fost vândute vor fi scoase la vânzare la o dată ulterioară. În Adunarea generală a creditorilor de la SC Oltchim SA a mai fost aprobat inclusiv preţul tranzacţiei. SC Chimcomplex Borzeşti SA va trebui să plătească 127 de milioane de euro, la care se adaugă TVA. De asemenea, SC Dynamic Selling Group SRL fusese desemnat câştigător şi urma să achite 1,9 milioane de euro pentru pachetul 6, la care se adaugă TVA, însă oferta nu a fost aprobată.

 

SC Chimcomplex Borzeşti SA îşi va înfiinţa o sucursală la Râmnicu Vâlcea

 

Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex Borzeşti SA a decis zilele trecute completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 13 martie 2018, cu propunerea de înfiinţare şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a următoarelor subunităţi: SC Chimcomplex Borzeşti SA – Sucursala Borzeşti, cu sediul in Municipiul Oneşti, strada Industriilor, nr. 3, judeţul Bacău; SC Chimcomplex Borzeşti SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei, nr. 1, judeţul Vâlcea; SC Chimcomplex Borzeşti SA – punct de lucru Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44 A, sector 1. Virgiliu Băncilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Chimcomplex Borzeşti SA a declarat recent: „Contractul cu SC Oltchim SA defineşte o tranzacţie foarte complexă cu implicaţii, în egală măsură economice, financiare, manageriale şi juridice. Mai mult, pentru ca tranzacţia să se încheie, contractul conţine condiţii preliminare, cinci condiţii suspensive şi acţiuni pregătitoare de preluare şi utilizare a acestor active. Principala condiţie preliminară pentru a progresa cu implementarea tranzacţiei şi pentru a trece la îndeplinirea condiţiilor suspensive a fost depunerea de către cumpărător a unor scrisori de garanţie bancară pentru un procent semnificativ din preţul contractului. Aceste scrisori au fost depuse la valoarea şi la termenul din contract, fapt care a dat vânzătorilor confortul că tranzacţia se va îndeplini, iar cumpărătorilor angajamentul irevocabil de a duce la îndeplinire acest contract. Cu alte cuvinte, este scris negru pe alb faptul că noi, SC Chimcomplex Borzeşti SA, în calitate de cumpărător suntem direct capabili şi răspunzători de achiziţia combinatului chimic vâlcean şi de implementarea proiectului Companiei Române de Chimie. Îndeplinirea condiţiilor suspensive se realizează pe baza parteneriatului pe care contractul îl statuează între cumpărător şi vânzători. La îndeplinirea acestor condiţii participă, în egală măsură, şi vânzătorii, şi cumpărătorii, iar colaborarea este excelentă şi fără sincope. Condiţiile suspensive se referă la obţinerea avizului Consiliului Concurenţei, că prin această achiziţie nu apare o concentrare economică perturbatoare a concurenţei economice libere pe piaţă. Pregătim documentaţia necesară pentru analiza şi obţinerea avizului pentru această tranzacţie. CSAT trebuie să dea un aviz că prin această achiziţie nu sunt afectate problemele specifice acestui organism. De altfel, de acest aviz se ocupă vânzătorii. Lipsa unor contestaţii ale acestei hotărâri a creditorilor SC Oltchim SA era altă condiţie, dar a fost o contestaţie care este în curs de soluţionare de justiţie. Suntem încrezători că aceasta nu va fi o piedică în realizarea tranzacţiei”.

 

SC Oltchim SA vinde 100.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

 

Consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA, compus din SC BDO Business Restructuring SPRL şi Rominsolv SPRL organizează, în data de 12 martie 2018, licitaţie publică pentru valorificarea a circa 100.000 de certificate emisii de gaze cu efect de seră, proprietatea SC Oltchim SA. Ofertanţii care doresc să participe la licitaţie trebuie să depună la sediul SC BDO Business Restructuring SPRL, cel mai târziu în data de 9 martie 2018, documentele specificate în cuprinsul caietului de prezentare. În conformitate cu Planul Naţional de Alocare al emisiilor de gaze cu efect de seră, în anul 2016, SC Oltchim SA a primit, cu titlu gratuit, un număr de 181.959 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din care un număr de 172.927 de certificate pentru platforma Râmnicu Vâlcea şi un număr de 9.032 de certificate pentru Divizia Petrochimică Bradu. În anul 2016, pe platforma Râmnicu Vâlcea s-au realizat 88.026 tone de dioxid de carbon. Politica de mediu a SC Oltchim SA este strâns legată de politica economică a societăţii şi se axează pe următoarele direcţii principale: valorificarea superioară a resurselor primare de materii prime şi energie, cu efecte asupra minimizării cantităţilor de deşeuri, de ape reziduale, de poluanţi din ape, aer şi scăderea costurilor unitare pe tona de produs; îmbunătăţirea continuă a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, a obligaţiilor de mediu (cuprinse în autorizaţia integrată de mediu) având stabilite obiective, ţinte, termene şi responsabilităţi; respectarea legislaţiei de mediu române şi alinierea la directivele Uniunii Europene. Activitatea pe amplasamentul Combinatului Chimic Râmnicu Vâlcea a fost reglementată, din punct de vedere al mediului, prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 6 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, cu termen de valabilitate până la 24 mai 2025. În anul 2016, SC Oltchim SA a actualizat următoarele documente: planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2017; raportul de îmbunătăţire privind metodologia de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră; raportarea în Sistemul Integrat de Mediu pentru inventarul emisiilor, monitorizarea solului şi subsolului, statistică deşeuri şi uleiuri, ambalaje şi emisii industriale; statistica privind cheltuielile de protecţie a mediului; planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei; notificarea activităţii SC Oltchim SA conform HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase; informarea publică privind substanţele periculoase existente pe amplasament. Societatea are în funcţiune un sistem de monitorizare a tuturor factorilor de mediu (apă, aer, sol, deşeuri) prin laboratoarele proprii, cât şi de către institute şi firme de specialitate. SC Oltchim SA monitorizează debitele de apă prelevate şi evacuate în regim continuu precum şi indicatorii la evacuare pe probe momentane şi medii zilnice. S-au executat analize conform graficelor de supraveghere aprobate de conducerea societăţii şi de APM Vâlcea, atât pe fluxurile de ape uzate interne, cât şi pe cele două evacuări finale.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *