Parc dendrologic la Roșiile. Direcția Silvică Vâlcea marchează debutul Lunii Plantării Arborilor

Direcția Silvică Vâlcea marchează debutul Lunii Plantării Arborilor

În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura organizează “Luna plantării arborilor“.
“Luna plantării arborilor“ este dedicată tuturor, este a întregii societăți romanești, care trebuie sensibilizată în favoarea pădurii, pentru susținerea acțiunilor de ocrotire și conservare a pădurilor și creșterea conștiinței forestiere a populației, dezvoltării patrimoniului silvic național.
Regenerarea pădurii este unul din fenomenele cele mai importante din viața pădurii, care încheie un ciclu de vegetație și este în același timp începutul unui nou arboret. Regenerarea pădurilor este un proces de înnoire sau de refacere a generațiilor de arbori în locul celor exploatate sau distruse din diferite cauze (ex. doborâturi de vânt, atac de Ipidae, etc). Regenerarea se impune ca o verigă obligatorie, un mijloc permanent de evoluție a vegetației arborescente, care asigură continuitatea pădurii în timp și spațiu. Menținerea și extinderea suprafeței pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafețelor de pădure de pe care s-a recoltat masă lemnoasă, ca urmare a aplicării tăierilor de produse principale și împădurirea terenurilor fără vegetație forestieră, care nu au alte folosințe atribuite prin amenajament.
Regenerarea pădurilor se realizează in două moduri:
• regenerare naturală: sub arboretul matur;
• regenerare artificială: cu puieți forestieri produși în pepiniere, care se plantează în urma tăierilor definitive în suprafețele neregenerate sau în cele care nu se regenerează natural.
Activitatea de regenerare a pădurilor din cadrul Direcției Silvice Vâlcea se desfășoară sub semnul păstrării continuității pădurii, prin instalarea și menținerea vegetației forestiere, cu promovarea formulelor și a schemelor de împădurire compatibile tipului natural fundamental de pădure. Pentru împădurirea suprafețelor s-a acordat o mare atenție compoziției țel, deci modului de asociere a speciilor, astfel ca aceasta să fie corespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor staționale și al țelului de gospodărire stabilit.
Anual la nivelul Direcției Silvice Vâlcea se regenerează în medie 300 ha, din care: 220 ha regenerări naturale și 80 ha împăduriri propriu-zise.
Pentru primăvara acestui an Direcția Silvică Vâlcea are prevăzut a realiza în pădurile statului pe care le administrează:
– 88 ha împăduriri integrale;
– 37 ha completări în plantațiile executate în anii anteriori;
– 193 ha regenerări naturale noi.

Pentru acestea se vor folosi 600 mii buc puieți forestieri din care 252 mii puieți molid, 10 mii puieți brad, 34 larice, 100 mii puieți gorun, 56 mii puieți stejari, 148 mii puieți paltin și alte specii de ajutor și amestec frasin, cireș, salcâm și fag. Puieții se asigura în totalitate din pepinierele proprii în care mai avem disponibil pentru valorificare cer și plop euro american.
Toamna se execută controlul anual al regenerărilor, ocazie cu care, prin piețe de probă amplasate, se stabilește procentul de prindere a puieților, pierderile produse și lucrările necesare a se executa în anul următor. Puieții uscați sunt înlocuiți în primăvara următoare, cu ocazia lucrărilor de completări.
Cele mai mari suprafețe se vor planta la Ocolul Silvic Voineasa 45 ha, Ocolul Silvic Băbeni 14 ha, Ocolul Silvic Horezu 10 ha, Ocolul Silvic Stoiceni 8 ha, Ocolul Silvic Romani 6 ha, Ocolul Silvic Bălcești 3 ha și Ocolul Silvic Rm. Vâlcea 2 ha.
De asemenea Direcția Silvică Vâlcea va realiza în pădurile aparținând altor deținători care au contract de prestări servicii/administrare 11,7 ha împăduriri integrale, după cum urmează:
-Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – 8,3156 ha;
-Episcopia Râmnicului, Mănăstirea Mamu – 1,14 ha;
-Paraschiv Doru – 1,9555 ha;
-Dumitrașcu Marcel – 0,2842 ha.
În vederea pregătirii lucrărilor de împădurire din anii viitori și a celor de completare a plantațiilor deja înființate, pentru a avea materialul săditor necesar efectuării acestor lucrări în aceasta primăvara vom semăna în solarii 550 mp, din care 500 mp cu molid si 50 mp cu larice. În pepiniere se vor executa 68 ari repicaje de molid, 3 ari repicaje de larice și 100 ari semănătură de salcâm.
Tot în acest an Direcția Silvică Vâlcea participă la realizarea unor proiecte în parteneriat cu alte unități, și anume: de înființarea a unui parc dendrologic alături de Școala Gimnazială Roșiile pentru care Direcția Silvică Vâlcea a asigurat prin sponsorizare cantitatea de 364 puieți forestieri de talie mijlocie apți pentru plantare.
În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieți forestieri în vederea plantarii, pepiniera Ionești va furniza contra cost la preturi avantajoase material săditor disponibil pentru persoanele fizice si juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafețe de teren, cu asigurarea asistentei tehnice gratuite din partea personalului silvic. Informațiile ne-au fost oferite de directorul Direcției Silvice Vâlcea, George Mihăilescu.

Ramona BĂLTEANU

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *