Activitate intensă la Apavil Centru Vest

 

SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 10 – 16 martie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

 

     AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții:

 • s-a intervenit la rețeaua de apă din satul Brozbești, comuna Bunești, efectuându-se următoarele operații la regulatorul de presiune: înlocuire manometru, robinet, racorduri și niplu;
 • au fost identificate și eliminate pierderi de apă pe branșamente în com. Tomșani, efectuându-se următoarele operații: săpătură manuală, montare mufă, înlocuire racord compresie și aducerea terenului la starea inițială;
 • s-a intervenit la rețeaua de canalizare a com. Tomșani prin înlocuirea unui tub spart, după care terenul a fost adus la starea inițială;
 • s-a intervenit pentru remedierea pierderilor de apă din conducta stradală pe străzile Calea lui Traian și Mărculești din orașul Băbeni și au fost executate lucrări de readucere a terenului la starea inițială.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost efectuate lucrări de curățare manuală și cu hidrojetul a stației de pompare ape uzate nr. 6 din com. Cernișoara;
 • la stația de epurare din Vaideeni au fost executate lucrări de curățare a căminului și grătarului din incintă, iar la stația de repompare ape uzate s-au efectuat lucrări de demontare pompă defectă și curățare a căminului;
 • au fost executate lucrări de decolmatare baraj și curățare grătar la captarea Râmești;
 • s-a trecut la identificarea și înlocuirea pieselor defecte ale branșamentelor de apă în satele Păușești, Văleni și Buzdugan din com. Păușești-Otăsău, satele Anghelești, Motești, Principala și Albota din com. Pietrari și satele Scărișoara și Vulpuiești din com. Mihăești;
 • s-a verificat instalația de supraveghere volum apă și presiune Metrilog de la rezervorul de înmagazinare apă potabilă Teiușu, com. Bunești;
 • s-a continuat preluarea de contracte de branșamente apă și racorduri canalizare în satul Pietrarii de Jos, com. Pietrari;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 • s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa;
 • s-au efectuat operațiuni de montare capac hidrant pe str. Mărculești și verificare hidrant pe str. Sonești din orașul Băbeni;
 • s-au efectuat operațiuni de înlocuire tuburi clor în cadrul stațiilor de captare, tratare și distribuție apă Corbi și Predești din loc. N. Bălcescu;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare de pe raza localităților Șirineasa și N. Bălcescu;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *