ANUNȚ APAVIL S.A.privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

  5 posturi inginer în cadrul Serviciului Tehnic Proiectare Investiții   Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: Condiții generale: Să dețina cetățenia română, cetățenie

Read More