Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră, la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o universitate de stat acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. Este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale din partea ARACIS calificativul Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine. Toate oferă o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I – licenţă, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, la UTCB sunt acreditate si 30 de specializări pentru ciclul II – masterat (dintre care trei sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III – studii doctorale. Pe www.utcb.ro puteţi citi informaţii complete despre oferta educaţională şi facilităţile oferite de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

 

Pentru înscrieri la această universitate vă invităm să accesaţi site-ul universităţii, www.utcb.ro sau http://www.admitereonline.ro/utcb.

 

Sursa informaţiilor: www.utcb.ro, www.adminitereonline.ro.

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *