Facilităţi şi Burse la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Pe lângă oferta serviciilor educaţ̧ionale de cel mai înalt nivel, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) oferă̆ studenţ̧ilor săi o mare diversitate de facilităţi, printre care cazare în campusul propriu (peste 2.500 de locuri de cazare în cămine studenţeşti modernizate); internet gratuit în toate campusurile; cantină studenţească̆; săli de sport, fitness şi aerobic noi, printre cele mai moderne din Bucureşti; biblioteci şi săli de lectură, la toate facultăţile şi în toate cele 3 campusuri; asistenţă medicală.

Sistemul de burse este diferenţiat în funcţie de performanţă, în cuantumuri stimulative. Alte stimulente includ acordarea de legitimaţii de transport sau foi de drum pentru transportul intern. În prezent, câteva mii de absolvenţi ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti activează în SUA, Canada, Germania, Franţa, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze şi să se integreze rapid la condiţiile şi metodele de lucru din alte ţări.

Vă puteţi înscrie la oricare dintre următoarele facultăţi: Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Facultatea de Geodezie, Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, Facultatea de Utilaj Tehnologic sau la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.

 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o universitate de stat acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. Este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale din partea ARACIS calificativul Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine. Toate oferă o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I – licenţă, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, la UTCB sunt acreditate si 30 de specializări pentru ciclul II – masterat (dintre care trei sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III – studii doctorale. Pe www.utcb.ro puteţi citi informaţii complete despre oferta educaţională şi facilităţile oferite de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Pe www.utcb.ro puteţi citi informaţii complete despre oferta educaţională şi facilităţile oferite de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Pentru înscrieri la această universitate vă invităm să accesaţi site-ul universităţii, www.utcb.ro sau http://www.admitereonline.ro/utcb.

 

Sursa informaţiilor: www.utcb.ro, www.adminitereonline.ro.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *