CEA MAI BUNĂ ALEGERE PENTRU O VIAŢĂ PROFESIONALĂ IMPLINITĂ:  Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o universitate de stat acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. Este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale din partea ARACIS calificativul Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine. Toate oferă o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I – licenţă, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, la UTCB sunt acreditate si 30 de specializări pentru ciclul II – masterat (dintre care trei sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III – studii doctorale.

Facilităţi şi Burse

Pe lângă oferta serviciilor educaţ̧ionale de cel mai înalt nivel, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) oferă̆ studenţ̧ilor săi o mare diversitate de facilităţi, printre care cazare în campusul propriu (peste 2.500 de locuri de cazare în cămine studenţeşti modernizate); internet gratuit în toate campusurile; cantină studenţească̆; săli de sport, fitness şi aerobic noi, printre cele mai moderne din Bucureşti; biblioteci şi săli de lectură, la toate facultăţile şi în toate cele 3 campusuri; asistenţă medicală.

Sistemul de burse este diferenţiat în funcţie de performanţă, în cuantumuri stimulative. Alte stimulente includ acordarea de legitimaţii de transport sau foi de drum pentru transportul intern. În prezent, câteva mii de absolvenţi ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti activează în SUA, Canada, Germania, Franţa, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze şi să se integreze rapid la condiţiile şi metodele de lucru din alte ţări.

Înscrierile se pot face online sau la sediul universităţii

Vă puteţi înscrie la oricare dintre următoarele facultăţi: Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Facultatea de Geodezie, Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, Facultatea de Utilaj Tehnologic sau la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.

Algoritmul de admitere este unul adaptabil: prima specializare aleasă este cea principală, iar celelalte specializări sunt utilizate dacă nu eşti declarat admis la specializarea principală, caz în care se vor evalua următoarele în ordinea specificată. Universitatea permite selectarea unor specializări dintr-un singur domeniu. Dacă ai absolvit o altă facultate la BUGET şi doreşti să mai studiezi un program la UTCB, ai opţiunea de a studia cu TAXĂ.

După afişarea rezultatelor concursului, în termen de trei zile lucrătoare, candidaţii care s-au înscris online şi au câştigat un loc subvenţionat de la buget trebuie să depună la secretariat diploma de bacalaureat în original, pentru a confirma ocuparea locului. În caz contrar locul nu se validează şi se scoate din nou la concurs. Candidaţii care obţin locuri cu taxă pot depune doar copii legalizate ale diplomei, în situaţia în care studentul urmează simultan o altă facultate.

MISIUNEA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Pornind de la dimensiunea socială a învăţământului superior şi de la nevoia societăţii de a beneficia de servicii educaţionale şi de cercetare de calitate în domeniul construcţiilor pentru dezvoltarea sa sustenabilă, misiunea fundamentală asumată de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este aceea de a fi un centru naţional de formare a noilor generaţii de specialişti şi de cercetare ştiinţifică performantă în domeniul construcţiilor.

 

VIZIUNEA UTCB

 

Viziunea UTCB este promovarea excelenţei în educaţie şi cercetare, prin transformarea într-o universitate de cercetare avansată şi educaţie în domeniul construcţiilor, care să devină un reper şi un partener redutabil la nivel naţional, european şi internaţional pentru universităţi, institute şi centre de cercetare, pentru mediul corporatist şi pentru societate.

Pentru educaţie, viziunea obligă, în principal, la finalizarea procesului Bologna prin armonizarea completă a studiilor de licenţă, masterat şi doctorat şi integrarea definitivă în spaţiul european al învăţământului superior (http://www.ehea.info/).

Pentru cercetare, viziunea impune selectarea şi susţinerea direcţiilor prioritare de cercetare pentru UTCB în vederea integrării complete în spaţiul european al cercetării (http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm).

Planul strategic pentru perioada 2016 – 2020 vizează, în ansamblul său, dezvoltarea generală a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (UTCB), creşterea accentuată a vizibilităţii universităţii la nivel naţional şi internaţional, creşterea eficacităţii şi eficienţei serviciilor de instruire a studenţilor şi a performanţei în cercetarea ştiinţifică.

PROGRAMELE DE STUDII ALE Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (UTCB)

  1. Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

 

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Inginerie economică în construcţii

 

  1. Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor,

 

Instalaţii pentru construcţii

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

Instalaţii pentru construcţii – în limba franceză (TCL)

 

  1. Facultatea de Hidrotehnică,

 

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Ingineria mediului

Automatică şi informatică aplicată

 

  1. Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri,

 

Căi ferate, drumuri şi poduri

Infrastructura transporturilor metropolitane

 

  1. Facultatea de Geodezie,

 

Măsurători terestre şi cadastru

Cadastru şi managementul proprietăţilor

Geodezie şi geoinformatică (AFPS)

 

  1. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 

Inginerie civilă – în limba engleză (TCL)

Inginerie civilă – în limba franceză (TCL)

Traducere şi interpretare (TCL)

 

  1. Facultatea de Utilaj Tehnologic

 

Utilaje tehnologice pentru construcţii

Mecatronică (AFPS)

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

 

*(AFPS) – Autorizare de funcţionare provizorie a specializării
*(TCL) – Test de competenţe lingvistice

 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), o universitate cu tradiţie

Învăţământul superior de construcţii din România a luat fiinţă în anul 1864 prin înfiinţarea la Bucureşti a unei „Şcoli de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură”, transformată în 1867 în „Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine”, iar în 1888 în „Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele”. În 1921, „Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele” s-a transformat în Şcoala Politehnică din Bucureşti, în cadrul căreia pregătirea inginerilor constructori s-a făcut în cadrul Secţiei de Construcţii, denumită din 1938 Facultatea de Construcţii. În anul 1948, ca urmare a Reformei Învăţământului, Facultatea de Construcţii s-a desprins din Şcoala Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) şi s-a transformat într-o instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare, numită „Institutul de Construcţii” din Bucureşti. Începând cu anul universitar 1994-1995, Institutul de Construcţii a devenit Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Spiru Haret, Anghel Saligny sau Gheorghe Ţiţeica, printre profesorii de prestigiu de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Din 1864 până în 1948, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele şi, apoi, Secţia de Construcţii a Şcolii Politehnice au format 2.137 de ingineri constructori, sub îndrumarea unor profesori de renume ca: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Ţiţeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, prin strădaniile şi realizările cărora s-au pus bazele ştiinţei şi tehnicii româneşti în construcţii. Din 1948 şi până în 2012, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) a fost absolvită de peste 40.000 de ingineri. În această perioadă, corpul profesoral al universităţii a cuprins personalităţi marcante ale ştiinţei şi ingineriei construcţiilor, între care academicienii Aurel Beleş, Cristea Mateescu, Dumitru Dumitrescu, Ştefan Bălan, profesorii Mihail Hangan, Victor Popescu, Alexandru Steopoe, Radu Prişcu, Emil Botea, Alexandru Gheorghiu, Andrei Caracostea, Panaite Mazilu, Ion Stănculescu şi alţii, care au dus mai departe tradiţia înaintaşilor. În prezent: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)dispune de un corp profesoral de elită, care s-a afirmat atât prin rezultatele activităţii didactice şi de cercetare, cât şi prin participarea nemijlocită la cele mai importante construcţii realizate în ţara noastră. În România sunt înregistrate peste 10.000 de firme având în profilul lor diferite activităţi de construcţii: proiectare, execuţie, reparaţii etc., din care marea majoritate particulare. Sectorul de construcţii se arată a fi deosebit de dinamic şi cu mari perspective în contextul integrării în Uniunea Europeană. Pregătirea solidă dobândită la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) le-a dat posibilitatea să se adapteze şi să se integreze rapid la condiţiile şi metodele de lucru din alte ţări. Pretutindeni, inginerii constructori formaţi la Bucureşti sunt cotaţi printre cei mai buni profesionişti ai ramurii. Reorganizarea învăţământului superior de construcţii în conformitate cu procesul Bologna deschide largi perspective absolvenţilor Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti de a fi recunoscuţi şi a se integra în piaţa ocupaţională europeană.

 

Pe www.utcb.ro puteţi citi informaţii complete despre oferta educaţională şi facilităţile oferite de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

 

Pentru înscrieri la această universitate vă invităm să accesaţi site-ul universităţii, www.utcb.ro sau http://www.admitereonline.ro/utcb.

 

Sursa informaţiilor: www.utcb.ro, www.adminitereonline.ro.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *