La Lăpuşata,  toate lucrările locale vor fi făcute în funcţie de strategia de dezvoltare

 

 

În comuna Lăpuşata urmează să fie demarate două proiecte importante, care au în vedere: refacerea podului peste pârâul Cerna, cătunul Bungeţi, sat Săruleşti şi extinderea reţelei de canalizare apă uzată şi menajeră pe o lungime de 6 kilometri. Dezvoltarea şi modernizarea eficientă a comunei Lăpuşata presupune, în opinia primarului mai ales rezolvarea problemelor de infrastructură şi utilităţi a comunei, modernizarea infrastructurii de învăţământ, cultură, sănătate, precum şi strategii pentru a sprijini dezvoltarea economică şi socială a comunităţii. Prin Strategia de dezvoltare economico – socială a comunei, autorităţile locale din Lăpuşata îşi propun să valorifice potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile reale pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu menit să atragă investiţii importante: „În primul mandat am reuşit să introduc 17,5 kilometri de reţea de apă potabilă şi să atrag fonduri de la stat pentru modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare pe o lungime de 6,5 kilometri. În primul mandat s-a pus prima palmă de asfalt la Lăpuşata. Am construit un pod nou şi am reparat altul, peste pârâul Cerna, cu fonduri din bugetul local. Peste pârăul Negriţa, în satul Broşteni am construit un alt pod. Toate drumurile săteşti au fost întreţinute cu piatră spartă şi cilindrate, pentru că Lăpuşata are peste 100 de kilometri de drumuri comunale. Tot în acest mandat am amenajat baza sportivă din localitate cu gazon, am construit vestiare şi tribune. La şcoala din centrul localităţii am alocat fonduri pentru repararea exterioară a clădirii, schimbarea uşilor şi ferestrelor termopan, iar în interiorul clădirii s-a reuşit amenajarea unui laborator şi se va amenaja şi o sală de sport. Tot în această perioadă am reuşit să construim o scenă în aer liber în curtea şcolii, unde copiii să îşi poată ţine serbările de sfârşit de an, pentru că noi nu avem cămin cultural unde să aibă loc astfel de evenimente. Avem un teren sintetic cu nocturnă în curtea şcolii, iar la grădiniţa din centru s-a amenajat un grup sanitar în interiorul clădirii. Acestea sunt proiectele mari, dar şi lucrurile mărunte care au cuprins întreaga localitate, în primul meu mandat. Tot în primul mandat am achitat şi datoriile făcute de fosta administraţie la Lăpuşata”, ne-a declarat primarul Nicolae Joiţa.

Strategia de dezvoltare locală este în egală măsură instrument de bază în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii. Dezvoltarea economică şi umană în următoarea perioadă va reprezenta punctul central al tuturor ideilor şi proiectelor care se vor derula în cadrul comunităţii şi va contribui în mod decisiv la atragerea finanţărilor. Una dintre priorităţile strategiei, legat de dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii este reabilitarea şi modernizarea reţelei locale de drumuri. Realizarea acesteia condiţionează dezvoltarea economică viitoare. Scopul urmărit de conducerea comunei Lăpuşata este acela de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă pentru populaţie şi asigurarea accesului la serviciile de bază.

 

Claudia Şchiopu

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *