Acţionarii SC Parc Ind Vâlcea SA au decis organizarea unei noi proceduri de selecţie pentru membrii CA

Cei trei acţionari de la SC Parc Ind Vâlcea SA – Consiliul Judeţean, Primăria Drăgăşani şi Primăria Bălceşti – au decis zilele trecute mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societate să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii din consiliul de administraţie. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 11/31 ianuarie 2018 a fost aprobată scrisoarea de aşteptări şi a fost mandatat reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Parc Ind Vâlcea SA să declanşeze procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii. Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 76/27 aprilie 2018, autoritatea publică tutelară a aprobat profilul consiliului de administraţie al SC Parc Ind Vâlcea SA, profilul candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al societăţii şi matricea aferentă acestora. Declanşarea procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC Parc Ind Vâlcea SA s-a făcut la data de 30 martie 2018, potrivit hotărârii reprezentanţilor Judeţului Vâlcea şi al Municipiului Drăgăşani. Anunţul a fost publicat în două ziare economice, potrivit prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 51 din 30 martie 2018 au fost desemnaţi trei administratori provizorii la SC Parc Ind Vâlcea SA pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 22 mai 2018, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor. Comisia de selecţie numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 78/27 aprilie 2018, întrunită în data de 9 iulie 2018 a constatat că din cei 4 candidaţi, nici unul nu a îndeplinit condiţiile legale pentru a fi selectat. Potrivit prevederilor din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016, Alexandru Oproaica, consilier judeţean, a fost desemnat ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Parc Ind Vâlcea SA. În conformitate cu prevederile din contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016, reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor va desemna şi va revoca prin vot membrii Consiliului de Administraţie. Atribuţiile vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant. În vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie la societăţi, adunarea generală a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului-stat a unităţii administrativ-teritoriale hotărăşte declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului. De asemenea, potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, acţionarul-stat sau unitatea administrativ-teritorială organizează o procedură de selecţie, pentru a propune candidaţi de membri ai consiliului de administraţie.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *