Comisia Europeană a dat undă verde preluării activelor SC Oltchim SA de Chimcomplex Borzeşti

Directoratul General pentru Concurenţă din cadrul Comisiei Europene (CE) a emis recent scrisoarea de confort privind procedura de vânzare a activelor SC Oltchim SA către Chimcomplex Borzeşti, potrivit unui comunicat de presă. Acesta precizează: „Aşteptată de şase luni, scrisoarea confirmă că termenii şi condiţiile care stau la baza actualului proces de vânzare nu indică o posibilă continuitate economică între SC Oltchim SA şi cumpărătorii activelor, Chimcomplex Borzeşti, trimiţând astfel un semnal de aprobare şi de încredere în tranzacţie mediului financiar european”. Practic, Comisia Europeană a dat undă verde preluării SC Oltchim SA de către Chimcomplex, fuziune care va conduce la formarea Companiei Române de Chimie. În ultimele două luni au fost finalizate auditurile şi rapoartele de Due-Diligence făcute de PricewaterhouseCoopers (PWC) şi Jacobson Londra şi au fost oferite potenţialilor finanţatori, care, în următoarele săptămâni, vor face ofertele angajante. Virgiliu Băncilă, preşedinte CA Chimcomplex, a declarat: „Încheierea cu succes a acestei tranzacţii este de importanţă capitală pentru relansarea industriei chimice din România, având ca obiectiv integrarea şi dezvoltarea unui complex industrial care va deveni unul dintre cei mai importanţi jucători din industria chimică românească şi din Europa de Sud Est. Virgiliu Băncilă a mai precizat că luna trecută a avut întâlniri cu ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă şi cu experţi din ministerul de resort, stabilind un plan strategic de colaborare deschisă în parteneriat public-privat: „S-a stabilit, astfel, că prioritară este finalizarea tranzacţiei, pentru care ambele părţi vor lucra împreună, şi secundar este termenul de încheiere a acesteia. Ramura chimiei este de importanţă strategică pentru România şi merită să fie susţinută de toţi factorii de decizie, deoarece asigură pe orizontală dezvoltarea întregii economii. Ne referim aici la procesarea gazelor, unde România excelează, la consumul de energie electrică care se produce în ţară (acum exportăm energie electrică din lipsă de mari consumatori industriali) şi la miile de locuri de muncă. Vom reconstrui, în sfârşit, mândria de a fi chimist în România prin salarii decente, asigurate de investiţiile care vor urma, respectiv 117 milioane de euro în primii 3 ani după achiziţia SC Oltchim SA şi de 450 de milioane de euro începând cu anul al patrulea”.

 

Tranzacţia va fi cea mai mare din Europa de Est, în acest an

 

Procedura de vânzare a activelor SC Oltchim SA către Chimcomplex Borzeşti va fi cea mai mare tranzacţie din Europa de Est din acest an şi, tocmai de aceea, finalizarea finanţării acestei fuziuni este asistată de senior advisorul Deloitte Londra. Reprezentanţii Chimcomplex Borzeşti au avut, săptămânile trecute, o serie de întâlniri la Londra cu investitori cu experienţă în domeniu şi în tranzacţii similare din Europa de Est. Compania Română de Chimie va integra platformele industriale de la Chimcomplex Borzeşti şi SC Oltchim SA, după încheierea tranzacţiei de cumpărare de către Chimcomplex Borzeşti a grupelor de active 1-5 şi parţial 7 de la SC Oltchim SA. Chimcomplex Borzeşti este unul dintre cei mai importanţi producători de produse chimice din România, înfiinţat de stat în 1954. În 2003 compania a fost privatizată, iar grupul SCR, condus de antreprenorul Ştefan Vuza a devenit acţionar principal. Astăzi, compania este listată pe segmentul alternativ al Bursei de Valori Bucureşti. Metoda de producţie a Chimcomplex Borzeşti se referă la procesul de electroliză a clorurii de sodiu, care implică predominant fabricarea de sodă caustică (78% din vânzări), aceasta fiind utilizată în principal în producţia unei game largi de produse chimice organice şi anorganice, celuloză şi hârtie, aluminiu, textile, săpunuri şi detergenţi, precum şi tratamente pentru apa potabilă. SC Oltchim SA este cel mai mare producător de produse chimice din România, în special de polieteri şi polioli. Combinatul a fost înfiinţat în 1966, sub denumirea de Combinatul Chimic Vâlcea, iar din 1990 funcţionează sub formă de societate comercială pe acţiuni, în 1997 devenind companie publică prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti. La finalul lui 2017, consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA, compus din BDO Business Restructuring SPRL şi Rominsolv SPRL, a informat Bursa de Valori Bucureşti cu privire la faptul că Adunarea Generală a creditorilor SC Oltchim SA a aprobat contractul de vânzare de active (pachetele 1-5 şi parţial 7) încheiat între SC Oltchim SA, în calitate de vânzător, Chimcomplex Borzeşti, în calitate de cumpărător, şi Serviciile Comerciale Române, în calitate de garant. Chimcomplex Borzeşti a oferit 127 de milioane de euro pentru o parte a activelor SC Oltchim SA însă, suplimentar, a preluat şi probleme de mediu care presupun investiţii de zeci de milioane de euro. În data de 26 februarie 2018, Adunarea creditorilor SC Oltchim SA a aprobat oferta şi contractul de vânzare de active privind Pachetul operaţional 6 – Divizia Materiale de Construcţii Ramplast către SC Dynamic Selling Group SRL, în 15 iunie fiind anunţată finalizarea acestei tranzacţii, la preţul de 12 milioane de lei.

 

 

S-au auditat contractele încheiate de SC Oltchim SA cu entităţile afiliate

 

SC Deloitte Audit SRL a emis un raport independent de asigurare limitată la data de 30 iunie 2018 privind activitatea SC Oltchim SA. „Acest raport a fost întocmit în conformitate cu termenii contractului 19141, încheiat la 18 iunie 2018 cu SC Oltchim SA pentru a raporta beneficiarului în legătură cu privire la contractele încheiate de SC Oltchim SA cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu entităţile afiliate acestora, şi raportate conform Legii nr. 24/2017, cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018. Managementul SC Oltchim SA este responsabil pentru pregătirea rapoartelor conţinând datele economice şi financiare din actele juridice încheiate de SC Oltchim SA cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele cu care aceştia acţionează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 de euro în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi 30 iunie 2018. Conform Legii nr. 24/2017 privind piaţa de capital şi regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare administratorii emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligaţi să raporteze de îndată orice act juridic încheiat de emitent cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele cu care aceştia acţionează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 de euro, considerat „Criteriul”. Responsabilitatea noastră este de evaluare a validităţii şi acurateţii informaţiilor prezentate în rapoarte. Conform scopului agreat al raportului nostru, am efectuat următoarele proceduri: am obţinut anexa 1 semnată de conducere şi am agreat detaliile contractelor aferente primului semestru al anului 2018, raportate în anexa 1, cu contractele în sine; am verificat acurateţea informaţiilor prezentate în rapoarte şi anume părţile care au încheiat actele juridice, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată cu documentele suport (contracte sau alte evidenţe contabile) furnizate de societate; am obţinut o înţelegere corespunzătoare prin discuţii cu conducerea asupra felului în care este stabilită relaţia contractuală (preţul) pentru contractele raportate. Conducerea declară că preţurile agreate între părţile contractante au fost stabilite conform normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiuni publice şi a contractelor de concesiuni de servicii. Pe baza procedurilor efectuate de noi şi a evidenţelor obţinute, în opinia noastră, nu am identificat nici un aspect care să conducă la faptul că SC Oltchim SA nu a întocmit rapoartele către ASF sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu criteriile menţionate în paragraful 3. Nu am efectuat nici o procedură pentru a verifica dacă aceasta listă include toate tranzacţiile pe care SC Oltchim SA trebuia să le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018”, se menţionează în raportul SC Deloitte Audit SRL.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *