Acţionarul majoritar al SC Expo Nord Oltenia SA, societate care deţine Centrul de Expoziţii din Călimăneşti a decis dizolvarea firmei

 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de acţionar majoritar), întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018 a decis mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA (societate care deţine Centrul de Expoziţii Seaca din Călimăneşti) să aprobe dizolvarea societăţii. Prin Programul Phare 2005, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Călimăneşti, asociaţi într-un parteneriat prin Contractul de asociere nr. 9502/10855/2005, au implementat proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37/11 martie 2011, a fost înfiinţată SC Expo Nord Oltenia SA, cu acţionari paritari Judeţul Vâlcea şi Oraşul Călimăneşti, capitalul social la data aceea fiind de 1,19 milioane de lei, împărţit în mod egal acţionarilor. Obiectul de activitate al SC Expo Nord Oltenia SA constă în organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor. Consiliul de administraţie al societăţii s-a întrunit, ocazie cu care s-a analizat situaţia financiară de la înfiinţare până în prezent, concluzia fiind că societatea se confruntă cu o situaţie economică precară, are datorii către furnizori, foşti angajaţi, executori şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, motiv pentru care s-a convocat adunarea generală extraordinară să dizolve societatea, potrivit prevederilor din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, coroborate cu cele din actul constitutiv al societăţii, anunţând şi acţionarii în acest sens. În conformitate cu prevederile art. 227 alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, coroborate cu cele ale art. 71, alin. 1 din actul constitutiv, societatea se dizolvă prin hotărârea adunării generale. Potrivit prevederilor din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107 din 21 iunie 2018, Dumitru Gery Buşe, consilier judeţean, a fost desemnat reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA. În conformitate cu prevederile art. 2 din contractul de mandat – anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107 din 21 iunie 2018, Adunarea Generală Extraordinară poate lua hotărârea fuziunii cu alte societăţi sau divizarea societăţii, dizolvarea anticipată a societăţii, această hotărâre putând fi luată doar pe baza unui mandat special acordat de către mandant mandatarului, potrivit art. 3 din contractul de mandat al acestuia.

 

Aport de capital social din partea celor doi acţionari de 11.000 de euro

 

În cursul lunii iulie, cei doi acţionari ai SC Expo Nord Oltenia SA (Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Călimăneşti) au decis majorarea capitalului social cu suma de 11.000 de euro. De la înfiinţare si până în prezent, SC Expo Nord Oltenia SA a acumulat constant pierderi, acest lucru datorându-se şi faptului că nivelul sumelor de exploatare şi întreţinere a obiectivelor administrare este destul de mare. După anul 2015, prin reducerea organigramei şi externalizarea unor servicii, precum cel de contabilitate, s-a ajuns ca suma medie cheltuită lunar să fie de circa 15.000 de lei. În această sumă sunt cuprinse indemnizaţiile, conform contractelor de mandat ale consiliului de administraţie, cheltuielile cu serviciul contabilitate şi secretarul AGA şi CA, precum şi sumele datorate impozitelor către stat şi administraţia locală. SC Expo Nord Oltenia SA este în discuţii avansate să mai închirieze din spaţiile administrate. SC Expo Nord Oltenia SA are de recuperat pierderi mari din anii anteriori şi, de asemenea, de achitat o seamă de creanţe către salariaţi, contractanţi şi furnizori de utilităţi. În anul 2015 s-au achitat către foştii salariaţi debite provenite prin executare judecătorească în sumă de 239.571 de lei. La data de 12 iulie 2017, SC Expo Nord Oltenia SA a primit un titlu executoriu pe suma de 57.482 de lei, sumă care reprezintă despăgubiri salariale cerute şi câştigate în instanţă de fostul director, Eugen Scarlat, pentru perioada octombrie 2011 – mai 2012. De asemenea, sunt alte două hotărâri definitive prin care SC Expo Nord Oltenia SA trebuie să plătească suma de 18.000 de lei către fostele salariate Traicu Ştefania şi Moise Gabriela. Menţionam că, pe rolul instanţelor se află şi alte cauze de cerere a diferitelor drepturi băneşti, cauze care nu sunt finalizate până în acest moment. Odată cu aceste înştiinţări de executare, SC Expo Nord Oltenia SA a primit şi popriri pe conturile bancare ale societăţii. Datorită acestor blocaje create de executorii judecătoreşti şi a veniturilor mai mici decât cheltuielile lunare s-au acumulat de-a lungul timpului şi alte drepturi băneşti neridicate, din 2012 până la data de 30 martie 2018, în sumă de 79.300 de lei, sume stabilite prin contractele de mandat pentru membrii AGA, consiliul de administraţie şi secretariatul acestora. În data de 3 aprilie 2018, SC Expo Nord Oltenia SA a semnat cu reprezentanţii ANAF o eşalonare pe 6 luni începând cu prima rată, pe 15 mai 2018, a datoriilor către bugetul de stat consemnate la 31 decembrie 2017, în sumă de 38.000 de lei şi încă 24.000 de lei pentru evidenţierea unor drepturi mai vechi în anul în curs. În contabilitate apar mai multe datorii către furnizorii de servicii, neachitate în ultimii şase ani, în sumă de 8.000 de euro.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *