Proiect European pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimănești

Primăria orașului Călimănești implementează Proiectul “SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești“, POCU/138/4/1/114614.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Proiectul este implementat de Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Asociația Scientia Nemus și Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești cu structura Școala Gimanzială Jiblea Veche – Călimănești și are ca obiectiv general combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimănești, din județul Vâlcea, prin implicarea a cel puțin 600 de persoane, în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținere a dezvoltării și furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatățire a condițiilor de locuit, combatere a discriminarii și promovării multiculturalismului.

Perioada de implementare este februarie 2018 – februarie 2021.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 RON.

Activități desfășurate:

  • În data de 11.09.2018 s-a deschis Programul After School pentru grădiniță, clasele primare și gimnaziale și pentru o grupă de liceeni care locuiesc în Jiblea Veche. Evenimentul a avut loc la Școala Gimnazială Jiblea Veche – Călimănești. Au participat: primarul orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu, managerul proiectului, prof. Gabriela Ene, administratorul public al orașului Călimănești, Constantin Necșoiu, reprezentanții Școlii Gimnaziale “Șerban Vodă Cantacuzino” – Călimănești cu structura Școala Gimnazială Jiblea Veche Călimănești – director prof. Emil Popa și, respectiv, director     adjunct prof. Ana Unugureanu, cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai Poliției Locale Călimănești. “Vă urez succes! Am mare încredere în cadrele didactice, în părinți, iar împreună vom reuși să creștem și să educăm acești copii minunați pentru ca ei să capete cunoștințele necesare spre a deveni oameni pe care să ne bazăm în comunitatea locală”, a spus primarul orașului Călimănești, beneficiar al proiectului;
  • Prima grupă din cadrul programului educativ de tip “a doua șansă” a finalizat cursurile în luna iulie 2018, iar cea de-a doua grupă începe cursurile la data de 1 octombrie 2018;
  • S-a demarat Programul de Antreprenoriat, urmând ca o grupă de antreprenoriat să finalizeze cursurile;
  • S-au făcut demersurile pentru achiziția de formare continuă pentru șomeri.

Grupul țintă vizat de proiectul “SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești” este constituit din:

  • 300 beneficiari servicii educaționale– preșcolari, elevi aflați în risc de abandon școlar, persoane care au abandonat învățământul obligatoriu;
  • 200 beneficiarii servicii pentru accesul și menținerea pe piața muncii– persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activități agricole de subzistență;
  • 100 beneficiari servicii pentru susținerea antreprenoriatului– persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *