Comunicat de presă: Proiect „SISTEM Băbeni – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”

Primăria Orașului Băbeni, este beneficiar al proiectului „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”, POCU/138/4/1/114677, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

În cadrul activității A1 SPRIJIN PENTRU CRESTEREA ACCESULUI SI PARTICIPARII LA EDUCATIE, s-au continuat acțiunile de pregătire a membrilor grupului țintă pentru Stimularea accesului la educatie timpurie”, „Combaterea fenomenului de parasire timpurie a scolii” și „ Activitati educative remediale de tip a doua sansa”.

În cadrul subactivității proiectului A4.1. Furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale, avand în vedere ca MEN a dat aviz negativ privind schimbarea destinației cabinetului Scolii Gimnaziale Valea Mare, din „cabinet medical scolar” în „cabinet medical comunitar”, responsabilul activitati socio-medicale, a revenit asupra adreselor inaintate la minister, prin adaugarea de noi precizari, menite sa clarifice anumite aspecte in vederea obtinerii avizului favorabil de functionare a cabinetului.

Au fost continuate cursurile cu membrii grupului țintă pentru Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala pentru viitorii antreprenori” și „Furnizarea programului de formare antreprenoriala”, urmănd ca să se realizeze în lunile viitoare concursuri de planuri de afaceri si acordarea de micro-granturi.

O problemă a apărut la activitatea A2.2. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesională deoarece la ora actuală calificarile existente in cererea de finantare nu se mai regasesc in opțiunea agentilor economici, lucru care trebuie reglat printr-un Act Aditional. De asemenea încă nu au fost identificati furnizori de formare pentru calificarile cerute de agenții economici.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Primăria Orașului Băbeni                                                                                                                                                ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.167, 245100, JUDEŢUL VÂLCEA,                           TELEFON/FAX: 0250/765160;                                                                                                                                      e-mail:primaria_babeni@yahoo.com; web site: www.orasbabeni.ro

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *