Acţionarii SC Pieţe Prest SA Râmnicu Vâlcea au aprobat recent planul de administrare al societăţii până în anul 2021. Scopul componentei de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societăţii pe durata mandatului Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA, în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat. Anexa la contractele de mandat, conţinând indicatorii şi criteriile de performanţă va conţine indicatorii şi criteriile de performanţă propuşi prin plan. Din punct de vedere structural componenta de administrare include: o prezentare succintă a SC Pieţe Prest SA, obiectului de activitate, patrimoniului administrat; analiza diagnostic – include o radiografie succintă a situaţiei actuale a societăţii din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar, în scopul înţelegerii stadiului din care este preluată compania în scopul administrării de către noul consiliu de administraţie; strategia SC Pieţe Prest SA – include planul efectiv de administrare pentru perioada mandatului punându-se accent pe planul de acţiuni; indicatorii şi criteriile de performanţă – în acest capitol sunt definiţi indicatorii şi criteriile de performanţă ce urmează a fi monitorizate în vederea atingerii strategiei propuse a societăţii. În cuprinsul componentei de administrare au fost utilizate date şi informaţii dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de societate, rapoarte şi analize publice. La elaborarea componentei de administrare, respectiv la identificarea obiectivelor principale ale Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA, s-a ţinut cont de specificul obiectului de activitate al societăţii, de condiţiile în care societatea îşi desfăşoară activitatea, de gradul ridicat de dependenţă financiară a societăţii faţă de Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, ca acţionar şi de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, ca beneficiar şi de strategia acestora privind serviciul public salubritate şi serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea. Obiectivele principale ale Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA sunt următoarele: menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice de salubritate şi de administrarea domeniului public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea; îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi activităţilor concesionate; practicarea de preţuri şi tarife suportabile de către comercianţi, în pieţe şi târguri, astfel încât preţurile produselor comercializate de aceştia să nu crească (practicarea de preţuri şi tarife pentru activităţile plătite de municipalitate, stabilite pe criteriul calitate-preţ şi aprobate de Consiliul Local, pe baza cheltuielilor realizate, conform normativelor elaborate de ANRSC); îndeplinirea obiectivelor de investiţii asumate; selecţia şi numirea directorului general al SC Pieţe Prest SA; modificarea domeniului principal de activitate al SC Pieţe Prest SA în funcţie de activităţile principale generatoare de venituri; realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli propus de consiliul de administraţie şi aprobat de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *