INFORMARE DE PRESĂ – Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest” –

 

 

       APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 08 – 12 octombrie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

 

     AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care și o intervenție la un branșament din satul Tălvaci, comuna Păușești – Otăsău, precum și pe str. Țarinei – Băbeni și în zona Valea Bălceasca din localitatea N. Bălcescu, unde s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului, acolo unde a fost cazul.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • S-a intervenit la rezervorul de înmagazinare apă potabilă Pietrari, efectuându-se operații de golire, spălare, dezinfecție și umplere;
 • S-a efectuat desfundarea, spălarea și limpezirea cu hidrojetul a stației de repompare Bunești Rau;
 • Au fost înlocuiți rulmenții uzați de la motorul electric – aerator nr.1, la stația de epurare Mihăești – Govora;
 • S-a efectuat spălarea rețelelor și branșamentelor de apă aferente stației de apă Bunești – str. Principală, comuna Bunești;
 • S-a monitorizat funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul sectorului Govora, zona Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • S-a asigurat funcționarea la parametri optimi a stațiilor de epurare Mihăești – Govora și Bunești, cât și a stațiilor de repompare Bunești;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • au fost efectuate lucrări de îndiguire pe firul râului Luncavăț și de reamenajare a canalului colector adiacent stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu, a stației de repompare apă potabilă Pădurețu și a rețelei de apă potabilă din localitatea Galicea;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localitățile N. Bălcescu și Șirineasa;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                          

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *