COMUNA NICOLAE BALCESCU titular al proiectului REFACERE DRUM COMUNAL DC 33B MUZEU – VALEA BALCEASCA, TRONSON KM 1+220 – KM 2+100, COMUNA  NICOLAE BALCESCU, JUDETUL  VALCEA, propus a fi amplasat in sat. Valea Balceasca, com. Nicolae Balcescu, jud. Valcea, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus amintit:

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Valcea, din str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 -14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmvl.anpm.ro;
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *