APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 15 – 19 octombrie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

 

     AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care și o intervenție la branșamente din orașul Băile Govora – str. Tudor Vladimirescu, satul Văleni – com. Păușești – Otăsău, precum și în satul Albota, comuna Pietrari. De asemena,  s-a intervenit pentru remedierea unei pierderi din conducta de apă stradală din orașul Băbeni, str. Țarinei, unde s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • Au fost refăcute, prin betonare, zonele afectate în urma intervențiilor la rețele și branșamente apă pe str. Tudor Vladimirescu din Băile Govora și satul Gurișoara, comuna Mihăești;
 • Au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele de apă Păușești – Otăsău, Frâncești, Pietrari, Bunești, Băile Govora și Mihăești;
 • A fost construit un cămin necesar montării unei vane și a unui regulator de presiune care urmează să deservească satul Vulpuiești – com. Mihăești;
 • Au fost verificate geigerele și starea hidranților de pe raza orașului Băile Govora;
 • S-a monitorizat funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul sectorului Govora, zonele: Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • S-a asigurat funcționarea la parametri optimi a stațiilor de epurare Mihăești – Govora și Bunești, cât și a stațiilor de repompare Bunești;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • s-a asigurat buna funcționare și calitatea apei din cadrul stațiilor de captare, tratare și distribuție apă Șirineasa și Predești – Corbi (loc. N. Bălcescu), prin verificări nivel puț colector, funcționalitate pompe, stație de clorinare și efectuare analize;
 • continuă lucrările de îndiguire pe firul râului Luncavăț și de reamenajare a canalului colector adiacent stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu, a stației de repompare apă potabilă Pădurețu și a rețelei de apă potabilă din localitatea Galicea;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localitățile N. Bălcescu și Șirineasa;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                          

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *