APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20 – 26 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

 

        LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda și Mihai Viteazu.

 

      AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Mihai Viteazu – PT 34.

 

       POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • continuă lucrările în vederea conectării rețelei de fontă Ø350 cu rețeaua de fontă Ø175 pe strada Știrbei Vodă;
 • au fost finalizate lucrările de reabilitare a rețelei de apă potabilă și branșamente cu cea existentă pe străzile Posada și Krusevac;
 • continuă lucrările de extindere a rețelei de apă și execuție branșamente pe strada Stolniceni;
 • au fost finalizate lucrările de reabilitare a rețelei de apă potabilă și branșamente cu cea existentă pe strada Posada;
 • a fost curățat subsolul Bl. S24, str. Calea lui Traian;
 • au fost ridicate la cotă 4 geigere pe str. Matache Temelie;
 • au fost tencuite căminele de canalizare pe str. Mircea Vodă, Bl. Federalcoop;
 • au fost reparate căminele de canalizare deteriorate pe str. Lucian Blaga, Bl. A42/1;
 • s-au ridicat la cotă și au fost tencuite 2 cămine de canalizare pe str. Henri Coandă;
 • au fost confecționate și turnate 16 piese suport în vederea montării;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

 

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Petrișor – Bl. P5; str. Lucian Blaga – Bl. A41/1, Bl. A42/2, Bl. A49 și Bl. A50; str. Ostroveni – Bl. A40/2; str. Marin Preda – Bl. A28/2 sc. B; str. Aleea Teilor – Grădinița nr. 1; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1, sc A;  Bd. Tineretului – Bl. A12, Bl. A62 și Bl. A64, sc. D; str. Ostroveni – Bl. A14, sc. E si F, str. Iancu Pop – Bl. 63.

 

34 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 34 apometre, dintre care 26 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi și au fost realizate 11 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 3 avize tehnice și 6 avize de amplasament.                                                                                         

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *