CET Govora a declanşat selecţia pentru doi membri ai consiliului de administraţie al SC Prelcet SA

 

Luna trecută, CET Govora a aprobat componenta iniţială a planului de selecţie pentru desemnarea a 2 membri ai consiliului de administraţie al SC Prelcet SA cu studii economice sau juridice, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Părţi responsabile în procedura de selecţie sunt comisia de selecţie nominalizată de acţionarul majoritar prin decizia nr. 656 din 18 septembrie 2018; acţionarul majoritar şi Adunarea Generală a Acţionarilor pentru îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite în sarcina acestora în procedura de selecţie. Profilul candidatului pentru funcţia în CA al SC Prelcet SA, precum şi criteriile obligatorii şi opţionale avute în vedere în procesul de selecţie au fost aprobate prin Decizia nr. 223/30 martie 2018, a administratorilor CET Govora. Matricea profilului candidatului va completa componenta iniţială a planului de selecţie după elaborarea acestuia, în baza aprobării criteriilor de selecţie obligatorii şi opţionale de către acţionarul majoritar. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. Activităţile care stau la baza elaborării listei lungi se fac de către Comisia de selecţie de la SC Prelcet SA, astfel: crearea listei lungi din toate dosarele de candidatură complete şi depuse la timp (instrumente – şablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecare candidat); evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie; eliminarea din lista lungă a candidaţilor care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat şi informarea în scris a candidaţilor respinşi de pe lista lungă; verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat şi solicitarea de clarificări sau informaţii suplimentare, unde este cazul; realizarea unei analize comparative a candidaţilor rămaşi în lista lungă, prin raportare la profilul consiliului (instrumente – matricea individuală a candidatului); eliminarea din lista lungă a candidaţilor care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi, dacă este cazul şi informarea candidaţilor respinşi în această etapă. Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *