Numele oraşului Huedin, strâns legat de Răscoala de la Bobâlna

Atunci când vă veţi afla în excursie sau în vizită pe valea Crişului Repede, nu trebuie să uitaţi oraşul Huedin, care polarizează, prin poziţie şi aşezare, întreaga activitate a depresiunii. Numele micului orăşel este strâns legat de Răscoala de la Bobâlna, din anul 1437, când o bună parte din populaţia depresiunii s-a alăturat răsculaţilor. Unul dintre conducătorii acestora a fost Nicolae Valkay, originar din Huedin. De asemenea, şi Răscoala ţărănească de la 1784 a avut un puternic ecou pe aceste meleaguri. Horea, vestitul conducător al moţilor a lucrat ca dulgher la Ciucea şi a ridicat, împreună cu ortacii săi, biserica din Cizer, localitate din judeţul Sălaj, care se află astăzi la Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Horea a străbătut de nenumărate ori drumurile Huedinului, în peregrinările sale spre Viena. Prima menţiune documentară a orăşelului a fost făcută, însă, în 1332, deşi aşezarea este mult mai veche, fapt atestat de numeroasele descoperiri arheologice (au fost descoperite aici obiecte aparţinând epocii fierului – Hallstadt). Începând cu secolul al XV-lea Huedinul devine un târg de seamă, situat pe drumul comercial care unea Oradea de Cluj şi de aici, mai departe, către Constantinopol. Spre acest centru gravitau o bună parte dintre produsele specifice Munţilor Apuseni, mai ales lemnul, aurul sau vitele.

Astăzi, în orăşelul pitoresc puteţi vizita un mic muzeu etnografic, care oglindeşte creaţia artistică a ţăranilor din depresiune şi din zona Munţilor Apuseni. Tot aici se mai găseşte o biserică reformată din secolul al XVI-lea, având un turn înalt cu foişor, înconjurat cu un drum de strajă. Tot La Huedin veţi vedea un bust din bronz ridicat în memoria lui Avram Iancu, fiul de moţ care s-a identificat cu interesele maselor populare. Nu departe de Huedin se găseşte şi satul Bologa, aşezat pe Valea Henţului. Aici, romanii au construit, chiar la intrarea în munţi, un castru puternic – Castrum Resculum, care avea rol de apărare a întregii regiuni, dar mai ales a aurului exploatat din Munţii Apuseni, care lua drumul Romei. În Evul Mediu, la Bologa se ridica o cetate ale cărei ruine se păstrează până în zilele noastre. Un document din 1399 aminteşte faptul că cetatea funcţiona ca un avanpost de apărare, împreună cu cele 18 sate de pe domeniul ei, şi a aparţinut lui Mircea cel Bătrân.

 

CITIŢI MAI MULTE INFORMAŢII DESPRE OBIECTIVELE ŞI EVENIMENTELE TURISTICE DIN JUDEŢUL CLUJ VIZITÂND SITEUL WWW.CLUJTOURISM.RO SAU PAGINA FACEBOOK CLUJ TOURISM

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *