Asfaltarea drumurilor și crearea unor condiții mai bune de trai, prioritățile principale ale primarului din Frânceşti

Localitatea Frânceşti este cea de-a treia așezare rurală ca număr de locuitori din județul Vâlcea,unde cele nouă sate care formează comuna sunt răsfirate de o parte şi de alta a râurilor Bistriţa si Otăsău, fiind una dintre localităţile judeţului care are o reţea de drumuri de peste 200 de kilometri,însumând 116 drumuri de interes local. Daniel Parschiv spune că, atunci când a preluat funcţia deprimar un procent mic erau drumuri asfaltate, restul fiind pietruite sau de pământ. Visul primarului este să aibă suficienţi bani pentru a asfalta cât mai mult din lungimea lor. Chiar dacă 2018 a fost un an greu pentru toate primăriile, administraţia locală din Frânceşti a reuşit să toarne asfalt pe drumurilecomunele, dar departe de nevoile oamenilor:„Când am preluat funcţia de primarerau asfaltaţi abia 2,6 kilometri din totalul celor 200 de kilometri pe care-i are localitatea. Suntem printrelocalităţilemarijudeţului, cu nouă sate încomponenţăşi cu o reţea de drumuri destul de mare, cât distanţa până la Bucureşti. Pus într-o astfel de situaţie am asfaltat în 2016 două drumuri comunale şi anulacesta trei drumuri, însumând 2,7 kilometri”, a afirmat primarul.

Daniel Parschiv: Pentru viitor ne-am propus să aducemFrânceştiul în rândul localităţilor dezvoltate ale judeţului”

Cu bani din bugetul local a început construirea primăriei, se vor asfalta 7 kilometri de drumuri comunale şi s-a finalizat extinderea reţelei de iluminat public: „A venit iarna,iar noi avem lumină în toată localitatea, s-au montat lampadare economice,cubani economisiţi din bugetul local.Ultimele s-au montat în zona Negreni,Mănăileşti, pe drumul care merge la Mănăstirea Dintr-unLemn, în zona Dezdrobiţi, în punctul „La cimitir”,în zona terenului de fotbal şipe întreaga zonă spre localitate Păuşeşti Otăsău. Lucrările de construire a sediuluinou al primăriei auajuns până la montarea acoperişului. Proiectul se vadesfăşura pe o perioadă de trei ani. Consider că o mai bună gestionare abanului public duce la executarea mai multor lucrări. Pentru viitor ne-ampropus să aducem Frânceştiul în rândul localităţilor dezvoltate ale judeţului.Problema dureroasă este cea a finanţării, dacă am accesa mai uşor fondurile europene lucrurile ar merge pe făgaşul normal în vederea dezvoltării tuturorlocalităţilor. Pe lângă apă, canalizare şi toate drumurile asfaltate ne-ampropus ca, peste drum de primărie, să amenajăm întreaga zonă,fiindcă vrem să-i dăm o nouă imagine centrului.Aici va fi amenajată o parcare, se vor construi ziduri de sprijin şi apoi o tribună pentru baza sportivă”, a mai precizat primarul din Frânceşti, Daniel Parschiv.

Claudia Şchiopu �x]��Y�_V�{}<��t����-KV���V�4�������ֿ�g�͏>+~q1Z��}�ϘJ_P

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *