Statul român trebuie să recupereze ajutoarele incompatibile de 335 de milioane de euro de la SC Oltchim SA

Conform unui comunicat de presă din data de 17 decembrie 2018, Comisia Europeană a constatat că, de la privatizarea eşuată a SC Oltchim SA, în septembrie 2012, aceasta a beneficiat de ajutoare incompatibile în valoare de 335 de milioane de euro. România trebuie să recupereze în prezent aceste ajutoare de la SC Oltchim SA. În acelaşi timp, Comisia a concluzionat că, deoarece au achiziţionat activele în condiţiile pieţei, societăţile care le-au cumpărat nu au beneficiat de ajutoarele acordate anterior SC Oltchim SA. Aceasta înseamnă că răspunderea pentru rambursarea ajutoarelor îi revine SC Oltchim SA. Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenţei a declarat: „De-a lungul anilor, SC Oltchim SA a beneficiat de anularea unor datorii publice semnificative ca valoare. În urma investigaţiei am constatat că măsurile respective au conferit societăţii un avantaj economic neloial, încălcând normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, avantaj pe care România trebuie să îl recupereze în prezent. În acelaşi timp, vânzarea majorităţii activelor Oltchim în condiţiile pieţei poate asigura un viitor durabil pentru activităţile economice ale societăţii, fără a fi nevoie de sprijin public suplimentar”. În aprilie 2016, Comisia Europeană a iniţiat o investigaţie aprofundată pentru a stabili dacă anumite măsuri luate de România în sprijinul SC Oltchim SA respectau normele europene privind ajutoarele de stat, în special: neexecutarea silită a datoriilor şi acumularea în continuare de sume datorate de SC Oltchim SA Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) din România după privatizarea eşuată a SC Oltchim SA, din septembrie 2012; anularea de datorii în valoare de peste 300 de milioane de euro de către AAAS şi de alte diferite întreprinderi de stat; continuarea furnizărilor, de către statul român şi de către întreprinderi de stat (CET Govora şi Salrom), către SC Oltchim SA fără plată, în ciuda deteriorării situaţiei financiare a societăţii. Comisia a constatat că, în cazul de faţă, nici un creditor operând în economia de piaţă nu ar fi fost de acord să anuleze datoriile existente ale SC Oltchim SA sau să continue furnizările, în condiţiile în care AAAS şi alţi creditori aflaţi în proprietatea statului au făcut-o, în 2015.

AAAS spune că preluarea Oltchim de către Chimcomplex nu este afectată

Potrivit lui Daniel Geantă, preşedintele AAAS, preluarea SC Oltchim SA de către Chimcomplex Borzeşti nu este afectată de decizia Comisiei Europene. Şeful AAAS a declarat: „Decizia Comisiei Europene se referă la SC Oltchim SA, însemnând pachetele de acţiuni care nu au fost achiziţionate de Chimcomplex. AAAS este principalul creditor şi în următoarea perioadă vom avea o şedinţă pe această temă, inclusiv cu avocaţii şi cu reprezentanţii firmelor care gestionează procedura de insolvenţă, să vedem cum vom recupera aceşti bani. Este o decizie grea. Privatizarea a fost încheiată şi acţionarii şi-au primit banii, inclusiv AAAS a primit partea de bani care i se cuvenea din această tranzacţie”. Totuşi, Comisia Europeană a identificat că măsurile de sprijin public constituie ajutor de stat acordat SC Oltchim SA, în sensul normelor UE. Ulterior, Comisia a evaluat aceste măsuri în conformitate cu normele UE aplicabile privind ajutoarele de stat, şi anume Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare. Orientările îi permit statului să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflată în dificultate financiară numai în condiţii specifice şi impun, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, să contribuie la costurile aferente restructurării sale şi ca orice eventuale denaturări ale concurenţei să fie limitate. În cazul de faţă, Comisiei nu i-a fost notificat nici un astfel de plan de restructurare. În plus, Comisia a constatat că nu a existat nici o contribuţie vizibilă din partea investitorilor la costurile de restructurare ale SC Oltchim SA. Prin urmare, Comisia a concluzionat că finanţarea publică acordată de România societăţii, de circa 335 de milioane de euro, plus dobânzi, este incompatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat şi trebuie să fie recuperată de România. Pentru a stabili dacă ajutoarele au fost transferate noilor proprietari în urma vânzării de active, Comisia a evaluat dacă există continuitate economică între noul şi fostul proprietar. Comisia utilizează o serie de indicatori, cum ar fi obiectul tranzacţiei (activele, pasivele şi resursele umane transferate, vânzarea de pachete de active), momentul vânzării, preţul de vânzare şi procesul de vânzare, precum şi identitatea cumpărătorului. La momentul iniţierii investigaţiei detaliate, Comisia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că procesul de privatizare a SC Oltchim SA ar putea conduce la o continuitate economică între SC Oltchim SA şi viitorul cumpărător (viitorii cumpărători). După iniţierea procedurii oficiale de către Comisie, autorităţile române au modificat însă condiţiile de vânzare a activelor SC Oltchim SA. În special, investitorilor interesaţi li s-a permis să liciteze pentru unul sau mai multe dintre cele nouă pachete de active, sporindu-se astfel probabilitatea vânzării şi a veniturilor astfel obţinute. Pe parcursul procedurii, diverşi investitori de pe piaţă şi-au manifestat interesul şi au achiziţionat majoritatea activelor SC Oltchim SA.

Precizări ale primului ministru privind ajutorul de stat acordat Oltchim

Zilele trecute, primul ministru al României, Viorica Dăncilă a spus că decizia privind ajutorul de stat emisă de Comisia Europeană nu va afecta în nici un fel vânzarea activelor funcţionale şi nici locurile de muncă ale angajaţilor de la Chimcomplex: „Se impun câteva clarificări cu privire la situaţia angajaţilor SC Oltchim SA, aceasta în contextul anunţului făcut în urmă cu câteva zile de Comisia Europeană privind recuperarea ajutorului de stat. Vânzarea de active de către Chimcomplex, care permite ca aproape 1.200 de angajaţi din judeţul Vâlcea să-şi păstreze locul de muncă nu este pusă în pericol. Chimcomplex este proprietarul deplin al activelor funcţionale, având în vedere că procesul de vânzare a pachetelor de active funcţionale de la SC Oltchim SA către Chimcomplex a fost finalizat. În aceste condiţii, decizia privind ajutorul de stat emisă de Comisia Europeană nu va afecta în nici un fel vânzarea activelor funcţionale şi nici locurile de muncă ale angajaţilor de la Chimcomplex”. Prim-ministrul a subliniat că procesul de vânzare a SC Oltchim SA s-a desfăşurat în deplină conformitate cu prevederile legale naţionale şi europene în materia ajutorului de stat, fiind un proces transparent şi competitiv. Având în vedere condiţiile modificate ale procesului de vânzare a activelor SC Oltchim SA şi rezultatul acestuia, Comisia Europeană a concluzionat că societăţile care au cumpărat activele respective nu au beneficiat de ajutoarele anterioare acordate SC Oltchim SA şi, prin urmare, nu sunt ţinute să le ramburseze. SC Oltchim SA a trecut printr-o perioadă îndelungată de dificultăţi economice în care a beneficiat de ajutoare de stat. Numeroasele tentative de privatizare, începând cu 2001, au eşuat. Anterior, în martie 2012, Comisia constatase că o conversie în acţiuni a creanţelor SC Oltchim SA deţinute de AAAS nu constituia ajutor în vederea privatizării imediate a SC Oltchim SA (cazul SA. 29041). Cu toate acestea, România nu a realizat conversia creanţelor în acţiuni, iar privatizarea a eşuat din nou în septembrie 2012. În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervenţiile statului în întreprinderi pot fi considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în condiţii pe care le-ar fi acceptat un operator privat care operează în condiţii de piaţă (principiul operatorului economic privat în economia de piaţă). Dacă acest principiu nu este respectat, intervenţiile publice constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, întrucât le conferă beneficiarilor un avantaj economic de care concurenţii acestora nu dispun. În conformitate cu Orientările Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare, întreprinderile aflate în dificultate pot beneficia de ajutoare de stat dacă îndeplinesc anumite condiţii stricte. Se poate acorda un ajutor pentru o perioadă de până la şase luni („ajutor pentru salvare”). După această perioadă fie ajutorul trebuie să fie rambursat, fie statul membru trebuie să notifice Comisiei un plan de restructurare pentru ca ajutorul să fie aprobat.

Chimcomplex anunţă un plan de investiţii de 115 milioane de euro la Oltchim

Compania Română de Chimie, care va fi constituită din cele două platforme chimice de la Vâlcea şi Borzeşti va depăşi, în cinci ani, pragul de un miliard de euro cifră de afaceri, devenind astfel cel mai important jucător din industria chimică din regiune, se estimează într-un raport al Chimcomplex Borzeşti. Ştefan Vuza, preşedintele Consiliului de Administraţie al Chimcomplex a declarat: „Acest eveniment este cu totul remarcabil pentru industria chimică din România – lansăm cel mai amplu proiect de integrare economică din industria chimică din ultimii 20 de ani. Suntem optimişti şi ne bazăm pe încrederea şi colaborarea dintre echipa noastră şi cea de la Vâlcea, dar şi pe expertiza şi ambiţia altor profesionişti din ţară care doresc să ni se alăture. Avem un plan de afaceri bine structurat, construit pe principii de eficienţă economică, investiţii masive, relansarea cercetării şi dezvoltarea pe orizontală a ambelor combinate”. În planul de afaceri conceput pentru o perioadă de cinci ani al Chimcomplex, care a fost validat prin acordarea finanţării internaţionale de către Credit Suisse Londra şi VTB Bank, în valoare de 164 de milioane de euro, se preconizează realizarea de investiţii de 115 milioane de euro. Chimcomplex estimează că va creşte producţia anuală cumulată de la 500.000 de tone la 700.000 de tone pe an şi va dubla productivitatea muncii în următorii cinci ani, prin demararea unui program susţinut de investiţii în cercetare şi inovaţie, unde se va aloca 8% din totalul investiţiilor planificate, adică de patru ori mai mult decât ceilalţi jucători din regiune. „Principalele oportunităţi de dezvoltare ale noului pol industrial regional sunt cererea puternică atât din piaţa internă cât şi externă, experienţa în domeniul industriei chimice, viziunea şi expertiza echipei de management precum şi sustenabilitatea economică a opţiunilor identificate şi analizate de Chimcomplex”, se subliniază în raportul companiei. Anul trecut, ţara noastră a realizat produse petrochimice şi chimice în valoare de circa 10 miliarde de euro, însă importurile au fost de 8 miliarde de euro. „Conform estimărilor Chimcomplex, dacă numai jumătate din deficit s-ar acoperi prin producţie internă, industria chimică ar înregistra o creştere de peste 30%”, susţine compania. La începutul acestei luni, tranzacţia prin care Chimcomplex a achiziţionat şase pachete de active ale SC Oltchim SA, respectiv pachetul Clorosodice, pachetul Oxo-alcooli, pachetul Polioli, pachetul Servicii pe teren, pachetul Vagoane şi parţial pachetul VCM/PVC I, s-a încheiat, preţul stabilit prin contract fiind de 127 milioane de euro plus TVA. Potrivit SC Oltchim SA, un număr de 1.164 de salariaţi au acceptat încheierea de contracte individuale de muncă cu Chimcomplex. În prezent, structura de management a Chimcomplex îi include pe Ştefan Vuza în funcţia de preşedinte, Virgiliu Băncila în calitate de vicepreşedinte şi trei membri: antreprenorul Ion Sturza, cunoscut pentru expertiza în companiile industriale de profil din ţara noastră, bancherul de investiţii Ilinca von Derenthall şi omul de afaceri Liviu Cojoc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *