Alin Voiculeţ: „În Spitalul Judeţean Vâlcea există o lipsă de organizare care, în esenţă, generează mai toate situaţiile de nerespectare a legii”

Preşedintele CAS Vâlcea, Alin Voiculeţ, a acordat un interviu cititorilor Impact real în care a explicat ce ar trebui să facă pacienţii asiguraţi în momentul în care ajung la Spitalul Judeţean Vâlcea şi sunt trimişi să-şi cumpere medicamente sau să-şi facă investigaţii paraclinice contra-cost. Ce părere are de recentele acuzaţii de malpraxis aduse celui mai mare spital din județ, dar şi cum ar putea fi, în opinia sa, responsabilizaţi medicii pentru a avea un comportament adecvat în relaţia cu pacientul, aflăm în rândurile de mai jos.

Impact real: În ultima perioadă, atât în spaţiul public, cât şi la sediul instituţiei dumneavoastre, au apărut numeroase sesizări ale asiguraţilor cu privire la faptul că aceştia sunt trimişi să-şi cumpere medicamente pe perioada internării în spitalele din judeţ. Ce ne puteţi spune despre aceste aspecte, ce trebuie să ştie asiguraţii şi ce riscă spitalele?

Alin Voiculeț: Asiguraţii trebuie să ştie că sunt protejaţi de lege. Spitalul are obligaţia să suporte toate cheltuielile necesare cu medicamentele pentru tratamentul pacienţilor pe perioada internării. În situaţia în care, într-un anumit moment, spitalul nu dispune de medicamente pentru tratamentul pacienţilor internaţi, pacienţii pot suporta cheltuielile cu medicamentele, pe perioada internării, însă numai în baza unor documente medicale întocmite de către medicul curant din secţia în care se afla internaţi. Ulterior, la cererea asiguraţilor care şi-au cumpărat medicamentele la care erau îndreptăţiţi pe perioada internării, spitalele au obligaţia rambursării tuturor acestor cheltuieli direct către asiguraţi. Legea este foarte clară în acest sens, motiv pentru care invităm toţi asiguraţii care au fost trataţi incorect în spital, să sesizeze de urgenţă aceste situaţii Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Spitalele riscă sancţiuni contractuale legale drastice, penalizatoare, însă, repet, aceste aspecte nu se pot verifica şi sancţiona decât la sesizarea asiguraţilor.

Impact real: Ce pot face pacienţii asiguraţi, în situaţia în care sunt trimişi de spitalul respectiv să efectueze investigaţii paraclinice contra cost, în alte unităţi de specialitate, în cazul în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatură existenta nu este funcţională? Sunt ei obligaţi să plătească din buzunar costul scump al acestor investigaţii, în alte unităţi?

Alin Voiculeț: Nu! Categoric nu. Legea prevede foarte clar faptul că, în situaţia în care spitalul respectiv care nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională, este obligat să suporte pentru asiguraţii internaţi aceste investigaţii gen CT, RMN, efectuate de către pacienţii internaţi în alte spitale sau în alte unităţii ambulatorii de specialitate.

În cazul în care, asiguraţii din judeţul Vâlcea sunt trimişi pe perioada internării de către unitatea spitalicească unde se afla internaţi să li se efectueze contra-cost investigaţii paraclinice (CT, RMN, alte tipuri de investigaţii) în alte unităţi ambulatorii de specialitate, îi rugăm să ne semnaleze aceste situaţii pe adresa de mail casvl@rdslink.ro sau casvl@casvl.ro, la fax 0250/737949 sau la sediul instituţiei.

Impact real: Ce ne puteţi spune, despre recentul caz, extrem de mediatizat, de posibil malpraxis din Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea?

Alin Voiculeț: Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea nu are competenta legală de a se pronunţa pe această chestiune medicală, însă, în temeiul contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat între instituţia noastră şi spital am demarat o misiune de control operativ care să verifice modul în care medicii şi întreg personalul din Secţia de Pediatrie a SJU Vâlcea respecta reglementările legale în ceea ce priveşte prestarea serviciilor medicale spitaliceşti pe care instituţia noastră le decontează conform legii. Îmi fac datoria de onoare să precizez că multe dintre misiunile de control derulate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea au relevat faptul că la nivelul celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ există o lipsă de organizare care, în esenţă, generează mai toate situaţiile de nerespectare a legii. Am avut în cursul anului 2018 numeroase întâlniri cu cei care fac parte din managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, le-am comunicat ce ne dorim noi pentru asiguraţii care beneficiază de servicii medicale în cea mare unitate medical din judeţ, le-am transmis în repetate rânduri să-şi dedice întreaga energie organizării, responsabilizării şi disciplinarii personalului medical în spiritul ordinii şi respectului faţă de asiguraţi.

Impact real: Cum ar trebui să funcţioneze lucrurile, din perspectiva dumneavoastră, în ceea ce priveşte responsabilizarea medicilor şi asistentelor din spitalele mari?

Alin Voiculeț: Într-un mod simplu, printr-o excelentă organizare, astfel încât să dispară orice disfuncţionalitate în derularea activităţilor. În cadrul unui spital mare cum este Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea lipsa de organizare poate avea consecinţe dezastruoase, pentru că fiecare secţie a spitalului reprezintă o verigă dintr-un lanţ mare. E suficient să nu funcţioneze corect o singură secţie şi consecinţele apar imediat atât în structura de internări, cât şi în medicaţie.

În condiţiile în care prin modificările legislative aduse de Legea nr.153/2017, salariile medicilor şi asistentelor au crescut considerabil, consider că nu există niciun impediment pentru responsabilizarea la nivelul cel mai înalt a tuturor medicilor şi asistentelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor spitaliceşti aflate în relaţii contractuale cu instituţia CAS Vâlcea. Aceasta responsabilizare devine o necesitate imperativă, însă ea nu se poate realiza, din punctul meu de vedere, decât printr-un manageriat de calitate prestat de un manager bun organizator care să se dedice exclusiv activităţii de manager.

Impact real: În urmă cu ceva timp aţi primit la sediul instituţiei sesizări din partea unor asiguraţi bolnavi de diabet cu privire la modul lipsit de respect în care sunt trataţi în cadrul Cabinetului de Diabet şi Boli de Nutriţie din cadrul SJU Vâlcea. Ce ne puteţi spune, la modul general, despre situaţia actuală a bolnavilor de diabet?

Alin Voiculeț: Pot să vă spun cu certitudine că la acest moment lucrurile stau mult mai bine. Potrivit unor reglementări legale, CAS Vâlcea a desemnat un număr mai mare de medici, inclusiv medici în specialitatea medicină internă, pentru a elibera prescripţie medicală pacienţilor bolnavi de diabet, în baza scrisorii medicale emisă de către medicii în specialitatea diabetologie, boli nutriţie. De asemenea, urmare a iniţiativei noastre, s-a încheiat un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în specialităţi clinice încheiat cu spitalul, prin care s-a majorat programul de lucru săptămânal cu 17,5 ore pentru medicii diabetologi care prestează servicii medicale în ambulatoriul de specialitate conform contractului.

Impact real: A fost nevoită, instituţia pe care o conduceţi, să sesizeze organele abilitate de lege, în anumite spete, în cursul anului trecut?

Alin Voiculeţ: Referitor la acest lucru vă pot spune că sesizarea organelor de cercetare penală este obligaţia oricărui manager al unui sistem de asigurări sociale de sănătate judeţean la constatarea şi propunerea corpului de control al instituţiei. În ceea ce priveşte CAS Vâlcea, menţionez că s-a formulat în cursul anului trecut o sesizare către organele de cercetare penală, având ca obiect reţinerea cardului naţional de asigurări de sănătate de către furnizorii de îngrijiri la domiciliu, ca urmare a constatărilor efectuate de compartimentul de control din cadrul instituţiei, rezultate din verificarea unor chestionare adresate asiguraţilor beneficiari de servicii de îngrijiri la domiciliu. Întrucât Legea 95/2006 republicata cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că reţinerea cardului naţional de către furnizori reprezintă infracţiune, urmează că organele abilitate să se pronunţe în temeiul legii.

Impact real: Care a fost rezultatul controalelor cu privire la prezenţa medicilor la programul de lucru?

Alin Voiculeţ: Rezultatul controalelor efectuate la toate categoriile de furnizori de servicii medicale în perioada noiembrie-decembrie 2018 s-a materializat în rapoarte de control întocmite de către echipele de control ale CAS Vâlcea, care au stabilit sancţiuni legale ce au fost aplicate de îndată. Finalitatea acestor controale a fost pozitivă din perspectiva efectelor. Astfel, sancţiunile legale aplicate şi-au dovedit pe deplin utilitatea în sensul responsabilizării şi disciplinarii medicilor în ceea ce priveşte prezenta la program şi prestarea serviciilor medicale cu respect şi demnitate faţă de asiguraţi.

Impact real: S-au împlinit 20 de ani de la înfiinţarea CAS Vâlcea. Ce ne puteţi spune despre realizările acestei perioade şi ce ne puteţi spune despre dumneavoastră, omul care sunteţi în prezent la al doilea mandat de conducere în această importantă instituţie?

Alin Voiculeţ: Mi-aţi pus o întrebare emoţionantă pentru că viaţa mea a fost indisolubil legată de viaţă acestei instituţii în care activez încă de la înfiinţare. Perioada de început în anul 1999 a fost şi grea şi frumoasă. Nu există decât un singur act normativ Legea nr.145/1997 pe care trebuia să-l punem în aplicare, fără norme de aplicare, însă există un preşedinte inimos şi puternic, excelent organizator domnul Cârstea Mihalache, primul Preşedinte al CAS Vâlcea, un om profund devotat instituţiei şi oamenilor din cadrul instituţiei. Uşor, anii au trecut, a apărut primul contract-cadru, primele norme de aplicare la contractul-cadru, şi treptat s-a configurat un cadru legislativ integru care a adus multă organizare şi eficientă în activitatea CAS Vâlcea, astfel încât putem face astăzi un bilanţ profund pozitiv al întregii activităţi. Personal vă mărturisesc faptul că privesc în spate cu mândrie la toată această perioadă. Am crescut cu această instituţie şi am contribuit pas cu pas viitorul ei alături de toţi colegii cu care am lucrat. Am fost pe rând consilier, şef birou, director adjunct, preşedinte director general, acum la al doilea mandat, însă ceea ce contează cel mai mult pentru mine, aspectul cel mai relevant din CV- ul meu este că am avut şi privilegiul să fiu un constructor al sistemului de asigurări de sănătate la nivelul judeţului Vâlcea. Satisfacţia mea cea mai mare este să văd astăzi că, ceea ce părea un experiment temerar în anul 1999, a devenit astăzi un sistem de asigurări de sănătate eficient cu rezultate remarcabile la nivel de ţară, cât şi la nivelul judeţului nostru.

Ramona BĂLTEANU

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *