Acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au decis numirea unor noi administratori la societate

La sfârşitul anului trecut a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Călimăneşti Căciulata SA, în care s-a aprobat numirea în funcţia de administratori, pentru o perioadă de 4 ani, a lui Petre Nicolae, Floarea Cotorceanu şi Petre Vasilica. Acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au împuternicit conducerea executivă a societăţii cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii şi pentru a lua măsurile care se impuneau pentru depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României. În anul 2017, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat şi încheierea contractului de management între SC Călimăneşti Căciulata SA şi Daniel Mitroi, care îndeplineşte funcţia de director general, pentru o perioadă de 4 ani, până la data de 1 iunie 2021. Având în vedere hotărârea acţionarilor de la SC Călimăneşti Căciulata SA nr. 138 din data de 9 noiembrie 2016 prin care s-a stabilit că, începând cu data de 6 ianuarie 2017, a încetat contractul de management nr. 401/16 decembrie 2014 al lui Adrian Nicolae Ungureanu, în baza căruia a fost numit director general al SC Calimanesti Căciulata SA, acţionarii au mai decis ca, începând cu data de 7 ianuarie 2017, Luminiţa Predescu să fie numită în funcţia de director general la SC Călimăneşti Căciulata SA. De asemenea, în baza procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 10 ianuarie 2017, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA, reprezentând 100% capitalul social, au hotărât contractarea auditului financiar cu SC RAO Consulting SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţui de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr. 904, începând cu data de 1 ianuarie 2017. Având în vedere prevederile din Legea privind societăţile comerciale şi procesului-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 7 decembrie 2016, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au mai decis completarea obiectului de activitate al societăţii cu „Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor” – cod CAEN 4631 şi „Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate” – cod CAEN 4721. Unităţile aflate în patrimoniul societăţii sunt: Hotel Căciulata, Hotel Cozia, Hotel Oltul, Hotel Central, Hotel Teilor, Pensiunea Pescăruş, precum şi vilele Liliacul, Trandafirul, Turnu şi Furnica. În anul 2013, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat prelungirea liniei de credit contractată cu CEC Bank, pentru finanţarea societăţii. Cu acest prilej a fost aprobată şi constituirea de garanţie pentru aceasta asupra imobilului Hotel Central.

În 2017, venituri totale de 60 milioane de lei şi un profit de 8 milioane lei

Conform situaţiilor financiare comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Călimăneşti Căciulata SA a realizat în 2017 o cifră de afaceri de peste 56,34 milioane de lei, venituri totale de circa 60 de milioane de lei şi un profit de 8 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2017, SC Călimăneşti Căciulata SA avea datorii de 10,34 milioane de lei, un capital social subscris vărsat de 9,76 milioane de lei, un număr mediu de salariaţi de 624 de persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”. În comparaţie, în anul 2016, SC Călimăneşti Căciulata SA a realizat afaceri de 53,5 milioane de lei, încasări de 56,78 milioane de lei, un profit de circa 7,15 milioane de lei, iar, la data de 31 decembrie 2016, avea datorii de 11 milioane de lei. În anul 2010, acţionarii de la SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat majorarea liniei de credit contractată cu BCR Vâlcea necesară finanţării societăţii, de la limita de 3 milioane de lei, la limita de 3,5 milioane de lei, precum şi constiturea de garanţii pentru aceasta asupra imobilelor Vila Teilor, Vila Turnu şi Vila Gala Galaction. Tot atunci, fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Călimăneşti Căciulata SA. Prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor SC Călimăneşti Căciulata SA a avut loc în data de 13 ianuarie 1998, iar ultima în 2 octombrie 2009 (la un preţ mediu de 0,39 lei/acţiune), capitalizarea totală a societăţii ajungând astfel la 40,74 milioane de lei. Conform legii, un acţionar majoritar sau mai mulţi acţionari care acţionează concentrat în cadrul unei firme, listată la bursa de valori, sunt obligaţi să lanseze ofertă publică de cumpărare a pachetului rezidual de acţiuni de la respectiva societate. La SC Călimăneşti Căciulata SA, pachetul rezidual de acţiuni era de circa 4,8%. Acţionarul majoritar reuneşte o societate comercială şi două persoane fizice: SC Balneotour SRL Călimăneşti (91,27%), Petre Cristian Ion (1,31%), şi Gabriela Lăzărescu (2,62%). În aceste condiţii, acţiunile care au făcut obiectul procedurii de retragere a acţionarilor reglementată de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital au fost în număr de circa 5 milioane, care s-au alocat proporţional celor trei acţionari care deţin majoritatea în SC Călimăneşti Căciulata SA. Tot atunci, Societatea de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF) Active Internaţional SA a confirmat realizarea unei tranzacţii cu acţiuni emise de SC Călimăneşti Căciulata SA, după ce SC Balneotour SRL a demarat oferta publică de preluare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *