APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23 februarie – 01 martie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: George Țărnea, Buda nr. 9/11, Calea lui Traian intersecție cu strada Cetățuia (parcare), Ostroveni nr. 37, Căzănești nr. 99 și Rapsodiei Bl. R2.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: Căzănești nr. 99, Ostroveni nr. 37 și Rapsodiei Bl. R2.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-au executat sondaje pe rețeaua PREMO 600 – strada Calea lui Traian;
 • s-au montat trei cutii protecție vane și o cutie protecție hidranți pe strada Stolniceni;
 • a fost reparat un cămin deteriorat și ridicată la cotă gura de scurgere pe str. Constantin Brâncuși – Bl. M2, sc. C;
 • au fost curățate manual caminele din zona centrală – River Plaza Mall;
 • s-a turnat mixtură asfaltică în vederea readucerii terenului la starea inițială pe str. Nicolae Iorga – Bl. A26;
 • au fost fixate capacele de canalizare pe str. Alexandru Avrămescu – Bl.G;
 • au fost decopertate căminele acoperite cu asfalt și a fost curățat colectorul pe str. Depozitelor;
 • a fost refăcută suprafața carosabilă pe str. Mitropolit Filaret;
 • s-a refăcut căminul de canalizare la Bl. A58, sc. A, a fost ridicat la cotă un cămin de canalizare și au fost montate rama și capacul în carosabil la Bl. A11/1, pe Bd. Tineretului;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.         

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Marin Sorescu – Bl. A37/2; str. Stolniceni – S.C.Antares; str. Marin Preda – Bl. A36/3; Bl. A28/3; str. Spicului nr. 2; str. Colonie Nuci; str. Gib Mihăescu – Bl. 1; str. Dacia – Bl. 14; str. Mihai Eminescu – Bl. B13 și Bl. C10; Bd. Tineretului – Bl. B4 și Bl. A54 ; str. Regina Maria – Bl. L; str. Decebal – Bl. 159; str. Mitropolit Filaret; str. Aleea Trandafirilor – Bl. B8; str. Straubing; str. Calea lui Traian – Bl. 7 și Bl.12.

35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 apometre, dintre care 30 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 3 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *