Impact Real

Un ziar aproape de oameni

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 martie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare pe strada Mihai Viteazu, Bl. T2.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe str. Baiciului nr. 154A, Buridava nr. 28, Râureni nr. 85A, Drumul Gării – vizavi de Boromir Ind.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au finalizat lucrările de deviere a rețelei de apă și canalizare pe strada Republicii – Grup Școlar Antim Ivireanu;
  • în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă pe str. Matei Basarab, s-au montat 180 ml țeavă PEHD PN 10 D 110 / D50;
  • s-a acordat asistență tehnică pentru racordarea la rețeaua existentă pe B-dul Dem Rădulescu, artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv arterele pasajului subteran;
  • a fost ridicat la cotă un cămin de canalizare pe str. Eugen Ciorăscu, Bl. A58, sc. A;
  • s-a realizat execuția rețelei de canalizare menajeră pe str. Matei Basarab (zona Hervil);
  • a fost ridicată la cotă o gură de scurgere apă pluvială pe str. Mihai Eminescu nr. 15;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.         

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Calea lui Traian – Bl. S13 și bl. S17; str. Nichita Stănescu – Bl. A27/1; str. Nicolae Iorga – Bl. A97; str. General Magheru – Bl. J, Bl. S1 și Bl. S2; str. Henri Coandă –Bl. S3; str. Aleea Melodiei – Bl. N9; str. Aleea Bradului – Bl. C6 și Bl. B6; str. Lucian Blaga – Bl. A42/2; str. Aleea Teilor – Bl. C10 și Bl. C11; str. Carol I – Bl. D1 și Bl. D2; str. Zorilor – Bl. P6, Bl. P7 și Bl. P8.

27 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 27 apometre, dintre care 25 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 7 avize de amplasament și 4 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *