APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 16 – 22 martie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care: coloană de PEHD Dn32 și remediere fisură  în cămin de apometru din comuna Tomșani, sat Foleștii de Sus; coloană PEHD Dn110 mm, în punctul „Post de Poliție” din Comuna Tomșani, sat Tomșani; vană Dn200 în Horezu, sat Râmești, strada Gulimani; conductă OL Dn90 în Horezu, strada I Ghe Duca; cămin de apometru în Horezu, strada N. Bălcescu; pompa stradală din Tomșani, sat Chiceni; branșamente PEHD Dn25, satele Motești, Linia Nouă și Pietrarii de Sus, comuna Pietrari; branșamente PEHD Dn25 din satul Păușești – comuna Păușești Otăsău, satul Bunesti – Comuna Bunești și strada Tudor Vladimirescu nr.152 din orașul Băile Govora; branșamente pe str. Calea lui Traian, zona Tatarani din orasul Babeni;

 La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

    PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-au efectuat lucrări de curățare și spalare la barajul de captare Râmești;
 • au fost curațate cu hidrojetul SPAU 1, 2, 3 și 4 din comuna Tomșani, sat Bogdănești;
 • s-a intervenit pe racordul de canalizare la Bl. O3, sc. A, Horezu, prin desfundarea și curățarea racordului de canal;
 • au fost curățate cu hidrojetul SPAU nr. 8 și canalizările la Școala din Tomșani, sat Foleștii de Sus;
 • a fost înlocuită anvelopa podului raclor de la stația Epurare Horezu;
 • s-au efectuat lucrări de refacere branșamente pe str. Calea lui Traian, zona Tătărani din orașul Băbeni;
 • au demarat lucrările pentru înlocuirea rețelei de apă cu conducta PEHD Dn 110 mm pe str. Țarinei din orașul Băbeni;
 • s-a oferit asistență tehnică pentru realizarea a 2 branșamente în localitatea Galicea, a unui branșament și a unui racord în localitatea Nicolae Bălcescu, sat Rotărăști ;
 • s-au efectuat operațiuni de golire, curățare și spălare stație de epurare ape uzate Șirineasa;
 • s-a monitorizat rețeaua de alimentare cu apă potabilă din sursa Brădișor, s-au verificat și monitorizat stația de tratare apă cu hipoclorit Romani și stația de repompare apă potabilă Pădurețu: verficare funcționalitate pompe (SP1 Romani și SP 2 Pădurețu); citire debitmetru, efectuare manevre necesare încadrării în debitele de consum și efectuare analize apă (SP 1 Romani);
 • s-a asigurat buna funcționare și calitatea apei din cadrul stației de captare, tratare și distribuție apă Șirineasa prin verificare nivel puț colector, funcționalitate pompe și stație clorinare, efectuare analize pentru determinarea clorului rezidual din apa potabilă;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate și  a stațiilor de repompare apă uzată din localitatea Șirineasa prin verificare funcționalitate pompe, curățare melc,                    verificare funcționalitate suflante, curățare cămine;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare apă uzată Valea Bălceasca din localitatea Nicolae Bălcescu prin verificare funcționalitate pompe, curățare melc, verificare funcționalitate suflante;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție apă Predești și Corbi din localitatea Nicolae Bălcescu prin  verificarea nivelului din puțul colector, verificarea functionalității pompelor, citirea indecșilor debitmetrului, verificarea stației de clorinare, efectuarea analizelor pentru determinarea clorului rezidual din apa potabilă;
 • au fost definitivate lucrările pentru refacerea instalației hidraulice din camera vanelor din cadrul rezervorului de acumulare apă Romani, orașul Băbeni;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 si nr. 17 din localitatea Nicolae Bălcescu;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de apă Bunești, pe strada Principală, până în satul Rapănești, până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • s-au efectuat operații de extindere a rețelei de apă potabilă PEHD Dn 110 din Govora sat, comuna Mihăești;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

    APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                           

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *