APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 06 – 12 aprilie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare pe străzile: Lespezi, Gib Mihăescu, Apusului și Schitul Troianu.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: General Magheru – Bl. S2, sc, A, Stolniceni nr. 19, Drumul Gării nr. 123, Gib Mihăescu – Bl. S5 și Rezervor Copăcelu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • au fost igienizate perimetrele  rezervoarelor de apă potabilă Fețeni, Capela și Popa Șapcă;
  • s-a executat branșament apă potabilă cu 5m țeavă PEHD PN 10 –  Dn32mm, pe strada Lespezi nr. 74C;
  • au fost derulate lucrări de execuție a rețelei de canalizare menajeră și racorduri pe str. Matei Basarab (zona Hervil)  ;
  • au fost ridicate la cotă cămine de canalizare pe străzile: Mihai Eminescu – Bl. B13 și Lucian Blaga – Bl. A39, sc. B;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Aleea Teilor – Bl. C10, C11 și Bl. C12; str. Aleea Stejarului – Bl. B0, Bl. B1; Bd. Tineretului – Bl. B2, Bl. B3 și Bl.  B4; str. General Magheru – Bl. C, Bl. S2; str. Mircea Vodă – Bl. P1; str. Aleea Bradului – Bl. C4; str. Nicolae Iorga – Bl. A24/1, Bl. A26; str. Ostroveni – Bl. 101; Intrarea Mureș – Bl. T1; str. Matei Basarab – Bl. 130 și Bl. 131; str. Aleea Mioriței – Bl. N3; str. Decebal – Bl. S10 și Bl. S11; str. Nichita Stănescu – Bl. A36/2; str. Mihai Eminescu – Bl. C15; str. Luceafărului – Bl. A19 și Bl. A21; str. Emil Avrămescu – Bl. E și Aleea Olănești – Bl. 12.

49 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 49 apometre, dintre care 46 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 6 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *