APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 06 – 10 mai 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care: conducta de OL D273 – aducțiune Horezu, sat Tănăsești; conducta PEHD D32 în Tomșani, sat Bogdănești; branșament D25 în Horezu, strada Zăvoiului – Spital și strada Mihai Eminescu; branșament PEHD Dn 110 în Băile Govora – str. Kogălniceanu nr.3 și zona parc; branșament PEHD Dn 50 și Dn 25 în comuna Pietrari – sat Coastele Cernei, respectiv sat Albota; branșament PEHD Dn 25 din satul Cernele – comuna Păușești Otăsău. De asemenea, au fost remediate pierderile de apă în localitățile: Galicea – sat Dealu Mare; Băbeni – str. Calea lui Traian; Șirineasa – satele Loturi și Ciorăști.

 La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

    PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat curățirea și refacerea drenului la captarea de apă Tomșani;
 • au fost executate branșamentele de apă potabilă, conform avizelor tehnice, în Horezu – str. Alexandru Vlahuță și satul Romanii de Sus și Tomșani – sat Foleștii de Jos;
 • s-a  reconfigurat un branșament de apă D25 mm în Horezu, str. Al. Vlahuță;
 • a fost executat un branșament de apă și racord canal, conform avizului tehnic, în comuna Tomșani, sat Foleștii de Jos;
 • s-au efectuat lucrări de decolmatare și curățire manuală a grătarului prizelor de apă la captarea de apă Râmești-Horezu;
 • au fost executate branșamente apă potabilă PEHD Dn25 pentru utilizatorii din Govora Sat – comuna Mihăești;
 • au fost montate aerisitoare la capetele de rețea PEHD Dn110;
 • s-a monitorizat funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele: Bunești, Pietrari, Păușești-Otăsău și Frâncești;
 • au fost igienizate incintele puțurilor de captare apă Pietrari și Bunești, a gospodăriei de apă și a rezervorului de înmagazinare apă Pietrari, precum și perimetrul rezervorului de  înmagazinare apă potabilă Palangine – comuna Păușești-Otăsău;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă, între stația de apă Bunești, pe strada Principală, până în satul Răpănești, efectuându-se spălare până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente, prin hidrant Dn80;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • continuă lucrările de înlocuire rețea apă potabilă cu conducta PEHD De 110 mm pe str. Țarinei din orașul Băbeni;
 • s-au efectuat lucrări de montare regulator de presiune pe rețeaua PEHD De 500 mm –  Aducțiune Brădișor, pe str. Calea lui Traian, zona Tătărani, din orasul Băbeni;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-au efectuat lucrări de montare regulator de presiune pe rețeaua PEHD De 500 mm;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

    APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                           

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *