APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 11 – 17 mai 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din satele Urzicari și Motești din comuna Pietrario; satul Barcane – comuna Păușești Otăsău; strada Mihai Eminescu nr.18, orașul Băile Govora; satul Rapănești – comuna Bunești; satul Scărișoara – comuna Mihăesti; Școala Generală din satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari; sat Urșani, Horezu; sat Cocoru – comuna Galicea; rețeaua PEHD Dn 75 din satul Teiușu – comuna Bunesti; PEHD Dn 63 din satul Barcane – comuna Păușești-Otăsău, rețeaua PEHD Dn 50 din satul Coastele Cernei – comuna Pietrari; conducta OL D-400 distribuție în Horezu, str. Al. Vlahuță; conducta de PEHD D110 în sat Foleștii de Jos – comuna Tomșani. De asemenea, s-a intervenit pe conductele stradale PEHD Dn 75 mm din localitatea Nicolae Bălcescu – sat Dosul Râului; OL 219 mm pe str. Petrolului din orașul Băbeni și conducta stradală din localitatea Sirineasa, sat Loturi.

 La aceste intervenții s-au efectuat toate operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

    PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-au efectuat lucrări de ridicare la cotă a unei vane și mutarea hidrantului ce deservește școala generală din satul Barcane, comuna Păușești-Otăsău;
 • s-a trecut la pregătirea turnării de piese de legatură pentru cămine din beton, în incinta stației de epurare Mihăesti;
 • a fost mutat traseul rețelei de apă PEHD Dn 32, pentru protejare, pe durata lucrărilor de modernizare care se derulează în satul Anghelești, comuna Pietrari;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă, până la limpezirea totală a apei din rețea, între stația de apă Bunești, de la strada Principală, până în satul Rapănești, prin hidrant Dn 80;
 • au fost executate, conform avizelor tehnice, un racord de canalizare D-160 în Horezu, str. Nicolae Bălcescu și un branșament de apă în satul Romanii de Sus ;
 • au fost curățate și spalate grătarele și bazinul de decantare la Stația Epurare Cernișoara;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de  apă, prin hidrant, pe str. 1 Decembrie din Horezu;
 • s-au efectuat lucrări de amenajare terasament în urma unei intervenții pentru remedierea unei pierderi de apă, pe str. Petrolului din orașul Băbeni;
 • s-a oferit asistență tehnică pentru realizarea unor branșamente la rețeaua de apă în localitatea Galicea, satele Teiu și Cocoru;
 • s-au efectuat operațiuni de reglare a sistemului distribuție hipoclorit în cadrul rezervorului de acumulare apă Romani din orașul Băbeni;
 • s-au efectuat operațiuni de igienizare în cadrul rezervorului de acumulare apă Ciorăști din localitatea Șirineasa;
 • s-a monitorizat funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele: Bunești, Pietrari, Păușești-Otăsău și Frâncești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • continuă lucrările de înlocuire rețea apă potabilă cu conducta PEHD De 110 mm pe str. Țarinei din orașul Băbeni;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

    APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                           

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *