APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 01 – 07 iunie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Abatorului, Remus Bellu, Carpați, Someș Goranu nr. 52, Ion Luca Caragiale, zona Ostroveni – Bl. A 23, Bl. C32, Constantin Dălban, Nicolae Bălcescu, Dacia – Bl. C, sc. A.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Știrbei Vodă – Stadion Zăvoi și Abatorului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • au fost ridicate la cota carosabilului trei cutii protecție hidranți pe străzile Someș și Carpați și o cutie protecție vană pe strada Drumul Gării;
  • s-a asigurat asistență tehnică pe Intrarea Macarie nr. 1;
  • a fost executat branșament apă și repoziționat hidrant pe strada Ștrandului nr. 52 – CONPHYS SRL conform devizului ofertă;
  • au fost verificate și curățate gurile de scurgere pe străzile: Marin Sorescu BL.37/3, Calea lui Traian, Depozitelor și Carol I  și rețeaua de canalizare de pe Calea lui Traian – Dacia Service;
  • a fost curățată o rigolă pe str. Timiș și un grătar colector pompe pe Bd. Dem Rădulescu;
  • a fost verificat și curățat căminul de canalizare din zona pasajului Dacia – str. Dacia;
  • a fost ridicat la cotă căminul de canalizare pe str. Marin Sorescu – Bl. A38/1 și a fost fixat un capac cămin canalizare pe str. Știrbei Vodă intersecție cu str. Independenței nr.69-71;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Colonie Nuci; General Magheru – Bl. C; Eleodor Constantinescu – Bl. S8; Nicolae Iorga – Bl. A18 și Bl. A32/2; Nicolae Bălcescu; Mihai Viteazul nr. 40; Alexandru Budișteanu; Știrbei Vodă; Calea lui Traian – Bl. 15; Inătești; Mihai Eminescu – BL. A11/2 și Tudor Vladimirescu.

9 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 9 apometre, dintre care 8 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 6 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *