Vasile Cocoș: „Familiile monoparentale aflate în dificultate ar putea primi o indemnizaţie lunară”

Mai mulţi parlamentari, printre care şi deputatul vâlcean Vasile Cocoș, au depus la Senat un proiect legislativ, care prevede ca familiile monoparentale al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute pe ţara să beneficieze de indemnizaţii lunare, în scopul prevenirii separării copiilor de familie. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat, însă forul decizional este Camera Deputaţilor. Pe 13 martie 2019, proiectul de lege a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, în prezent fiind în derulare primirea avizelor de la Comisiile de specialitate. Pe 29 mai 2019, proiectul a primit avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al cărei membru este şi deputatul Vasile Cocoș.


„Familiile monoparentale aflate în situaţie de dificultate al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute pe ţara au dreptul la un sprijin financiar ca formă de asistenţă socială. Sprijinul financiar se asigura prin acordarea unei indemnizaţii lunare cu întreţinere, în condiţiile prevăzute de prezenţa lege, în suma netă echivalentă cu nivelul salariului minim brut pe ţara la data stabilirii dreptului. Vor beneficia de indemnizaţia lunară de întreţinere în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare”, spune Vasile Cocos.

Proiectul de lege defineşte noţiunea de familie monoparentală astfel: „familia formată din persoană singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere, în vârstă de până în 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de invatamant-cursuri de o zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc împreună”. Iniţiatorii propun ca indemnizaţia lunară să fie mai mare decât suma cheltuită de stat pentru un copil aflat în centru de plasament, respectiv 2403 lei. Potrivit proiectului legislativ, primarul are obligaţia de a dispune efectuarea unei anchetei sociale în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor necesare de către solicitant. Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiei lunare, a stimulentului educaţional precum şi pentru plata constributiei de asigurări sociale de sănătate se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii.

Ramona BĂLTEANU

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *