Servicii sociale moderne pentru persoanele vârstnice, la Păuşeşti Măglaşi.

Marţi, 25.06.2019, Primarul comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, a semnat contractul de finanţare a proiectului ,  „Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu ” . Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru persoane care au împlinit vârsta de 65 ani, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a beneficiarilor în mediul propriu de viaţa, familial şi comunitar, care să ofere condiţii optime pentru desfăşurarea activităților ce ţin de reabilitare şi recuperare neuropsihică, consiliere psihosocială şi informare,  socializare şi petrecerea timpului liber, terapii de recuperare şi relaxare, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice,  îngrijiri de specialitate la domiciliu, ajutor pentru realizarea activităţilor de baza ale vieţii zilnice.

Locul de implementare a proiectului  este în zona centrală.

Clădirea neutilizată din zona centrală a comunei, unde a fost şcoala veche, va fi transformata în „Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu ”

În cadrul proiectului se  vor executa lucrări privind desfaceri parţiale ale zidăriei existente în vederea obţinerii unei funcţionalităţi şi crearea unor spaţii luminate şi atractive pentru persoanele vârstnice, eliminarea spatiilor neiluminate natural sau slab luminate datorită nepătrunderii luminii naturale şi crearea unei curţi de lumina în interiorul construcţiei existente, înlocuirea şi completarea instalaţiilor electrice, sanitare, termice si de ventilare. Achiziţionarea de echipamente pentru electroterapie, kinetoterapie, terapie ocupaţionala şi pentru sala de tratament. Achiziţionarea de mobilier, dotari IT&C şi achiziţionarea unui autovehicul necesar serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Centru de zi adresat vârstnicilor şi o  unitate de îngrijire la domiciliu.

Contractul  este finanţat în cadrul Axei prioritare 8.1, privind  dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale care contribuie la evoluţia la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.  Obiectivul  specific proiectului este creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.  Grupurile vulnerabil sunt persoane vârstnice. Valoarea totala a proiectului este de 2.639.106 lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *