Comuna Păușești organizează licitație publică pentru achizitioarea deșeurilor nepericuloase

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE
DEȘEURI NEPERICULOASE


Informaţii generale privind instituția:
Comuna Păuşeşti (Consiliul Local Păuşeşti);
Cod fiscal: 2541851; Adresa: sat Păuşeşti, strada Principală, nr. 81, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea;
telefon 0250774060; fax 0250774261; e-mail : pausesti_otasau@vl.e-adm.ro;
Reprezentant legal: Avan Cătălin – primar.

Informaţii generale privind deșeurile nepericuloase:

− deșeuri PET mixt cod 15.01.02 – sticle de plastic de diferite culori;
− deșeu hârtie și carton cod 15.01.01
− doze aluminiu cod 15.01.04

* Licitația va avea loc la data de 17.07.2019 ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Păușești, judeţul Vâlcea.
* Datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de neadjudecare:
​- In cazul in care nu s-a prezentat nici un participant la licitație sau in cazul in care nici un participant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare.
Repetarea licitației se va face după trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu pana la 5%.
​ – In cazul in care nici de aceasta data nu se prezintă nici un participant la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat cu până la 10% față de prima licitație.
​Ridicarea deșeurilor se va face lunar sau la solicitarea scrisă a autorității contractante.
* Relații despre deșeurile nepericuloase se pot obține la nr. de tel. 0749115869.
* Prețul de pornire a licitației este următorul:
− deșeuri PET mixt cod 15.01.02 – sticle de plastic de diferite culori – 0,70 lei/kg fără T.V.A.
− deșeu hârtie și carton cod 15.01.01 – 0,20 lei/kg fără T.V.A.
− doze aluminiu cod 15.01.04 – 2,50 lei/kg fără T.V.A.

Condiții de participare la licitație:
Poate participa orice juridică potențial cumpărătoare, care prezintă până la data ținerii ședinței de licitație, următoarele documente:
* taxă de participare – 100 lei,depusă la casieria instituției;
* copie de pe certificat de înmatriculare la Registrul comerțului și codul fiscal, pentru persoanele juridice române, documentul care atestă autorizarea de colectare selectivă a deșeurilor;
* participanții trebuie să pună la dispoziția autorității contractante, cu titlu gratuit, saci menajeri de 240 l.


Primar,
Cătălin Avan

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *