Licitație publica deschisă, cu strigare, pentru inchirierea spațiilor de la ștrandul Ocnele Mari

Primăria Ocnele Mari anunță închirierea prin licitaţie publică, deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit, terenuri ce fac parte din domeniul public al oraşului ocnele mari în vederea amplasării de construcţii provizorii (chioşcuri) şi rulote/corturi comerciale, amplasate pe Str. Ștrandului, oraşului Ocnele Mari. jud. Vâlcea.

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.

            Denumirea locatorului: ORASUL OCNELE MARI

Cod fiscal: 2540899

Adresa:Primaria Orasului Ocnele Mari, Str. A. Ioan Cuza, Nr. 37, Jud.Valcea

Telefon: 0250/772.043

Fax: 0250/772.270

Email: secretariat@ocne.ro

            2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat.

Bunurile ce fac obiectul licitatiei de inchiriere sunt urmatoarele :

Terenuri/chioscuri si teren ce fac parte din domeniul public al orasului Ocnele Mari pe care se vor desfasura, conform caietului de sarcini urmatoarele activitati comerciale:

 activitati specifice fast food-urilor; gogosi, inghetata (exclusiv produse din carne pe gratar), produse de patiserie, gogosi, inghetata, produse nealimentare.

si sunt localizate langa Strandul Ocnele Mari,  judetul  Valcea, Romania.

Mai multe informatii despre aceste bunuri se pot gasi in caietul de sarcini.

            3. Informaţii privind caietul de sarcini.

            3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini.

            Persoanele interesate pot intra in posesia caietului de sarcini prin depunerea unei cereri in acest sens la sediul locatorului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din caietul de sarcini;

            Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ocnele Mari.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea caietului de sarcini.

Costul ridicarii caietului de sarcini este de 51 lei conform Anexa 3 la Hotararea nr. 74/2018 „Alte Taxe instituite de Consiliul Local” , Niveluri aplicabile in anul fiscal 2019.

Caietul de sarcini se va putea achizitiona pana la data de 04.07.2019, ora 16:00.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor la caietul de sarcini.

            Numai persoanele care au cumparat caietul de sarcini pot depune solicitari de clarificari la caietul de sarcini pana pe data de 04.07.2019, ora 16:00. Orasul Ocnele Mari va trebui sa raspunda la aceste solicitari de clarificari in max. 2 (doua) zile lucratoare de la primirea acestora.

            4. Informaţii privind ofertele:

            4.1. Data limită de depunere a ofertelor.

            05.07.2019, ora 09:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele.

            Primaria orasului Ocnele Mari, Str. A. Ioan Cuza, Nr. 37, Jud.Valcea

5. Data şi locul la care se va desfăşura licitatia.

DATA: 05.07.2019, ora 10:00

 – Pentru spatiile neocupate licitatia se va repeta in fiecare zi de luni pana la ocuparea tuturor spatiilor, ora 12;00;

LOCUL: Sediul Primariei Orasului Ocnele Mari, Str. A. Ioan Cuza, Nr. 37, Jud.Valcea.

            6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

            Tribunalului VÂLCEA – Sectia Comerciala, de Contencios Administrativ si Fiscal, cu sediul in mun.Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, jud.Valcea, telefon: (0250)73.91.20, fax: (0250)73.22.07, (0250)73.27.68, e-mail:tribunalul-valcea@just.ro;

            Termenul pentru sesizarea instantei este de 3 de zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de atribuire a contractului de inchiriere.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.07.2019.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *