Continuă negocierile pentru găsirea unor soluţii la criza economică de pe Platforma Industrială

La data de 30 august 2019, la Prefectura Vâlcea a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei de Dialog Social, condusă de prefectul Florian Marin, la care au participat reprezentanţi ai societăţilor de pe Platforma Industrială Sud (CET Govora, SC Ciech Soda România SA şi Chimcomplex Borzeşti), precum şi lideri de sindicat din Vâlcea, pentru găsirea unei soluţii la criza economică. Sindicaliştii de pe Platforma Chimică au ameninţat cu ample proteste atât la Vâlcea, cât şi la Bucureşti, după ce prima rundă a negocierilor dintre conducerea CET Govora şi firmele de pe platformă asupra preţului la aburul industrial a eşuat, polonezii de SC Ciech Sodă România SA anunţând că îşi menţin intenţia de a opri producţia la Vâlcea începând din 18 septembrie 2019. Pe de altă parte, reprezentantul SC Ciech Soda România SA, Witold Urbanovski, a afirmat că, fără o implicare din partea Guvernului român situaţia nu poate fi rezolvată: „Nu putem produce sub cheltuielile de producţie, şi nu putem vinde. Acceptarea preţului acesta ar însemna peste 150 de milioane de lei pierdere în fiecare an. Vom da răspunsul, aşa cum am promis, dar acesta s-a cam dat deja, iar preţul care este acum nu ni-l putem permite. Soluţiile nu sunt în mâinile noastre. Împreună cu Chimcomplex, SNS şi CET Govora am apelat la Guvern încă din luna mai, pentru că singura soluţie pe termen scurt este cărbunele de la Complexul Energetic Oltenia”. Preşedintele Sindicatului Sodistul, Adrian Mugioiu a declarat, în cadrul Comisiei de Dialog Social, convocată la Prefectura Vâlcea, că salariaţii uzinei de sodă sunt hotărâţi să iasă în stradă chiar de săptămâna viitoare, iar pe 18 septembrie, ziua când ar trebui să înceapă procesul de oprire a instalaţiilor din uzină se vor afla în faţa Guvernului, în pericol de a-şi pierde locurile de muncă fiind 500 dintre cei 600 de angajaţi ai companiei cu capital polonez: „Noi nu mai stăm, şi acţiunile strict sindicale le vom începe de săptămâna viitoare, pe plan local, cu aproximativ 5.000 de oameni, pentru că impactul social este foarte mare. Au de suferit 50.000 de oameni, aproape jumătate din populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe urma acestei măsuri. Nu mai putem sta nici o secundă. De săptămâna viitoare vom face demersuri la nivel local, bineînţeles cu autorizaţie, iar pe data de 18 septembrie vom fi cu toţii la Bucureşti, fără discuţii”.

Chimcomplex caută soluţii alternative la aburul industrial şi energia electrică primite de la CET

Tot în cadrul şedinţei extraordinare a Comisiei de Dialog Social, reprezentanţii Chimcomplex Borzeşti au anunţat că, în cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere asupra preţului, vor căuta soluţii alternative, pe lângă aburul industrial, compania primind de la CET Govora şi energie electrică. Administratorul judiciar al CET Govora a afirmat că, în urma întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu reprezentanţii celor două societăţi mari, cărora CET le livrează abur industrial – Chimcomplex Borzeşti şi SC Ciech Soda România SA, a propus un preţ de 177,5 lei, cu 20 de lei mai mic faţă de ultimul preţ pe care l-au dat, aceasta fiind ultima ofertă pe care poate să o mai facă compania. „În data de 28 august am avut o întâlnire cu reprezentanţii acestor firme, şi CET Govora a propus un nou preţ pentru aburul industrial, redus cu aproximativ 20 de lei de la ultimul preţ. Sunt nişte măsuri şi eforturi foarte mari pe care le poate face CET ca să umble la acest preţ care nu poate fi redus, pentru că ar însemna să semnăm un contract sub costurile de producţie. Noi, ca şi reprezentanţii sindicatelor, sperăm să se semneze noul contract”, a precizat administratorul judiciar al CET Govora, societate aflată într-o situaţie dificilă după ce, la sfârşitul lunii, mai pierdut şi principalul excavator din cariera Alunu, şi a fost nevoită să reducă la jumătate producţia de lignit, necesar pentru funcţionarea termocentralei. Referitor la unele informaţii apărute recent în presă, cu privire la majorarea de către CET Govora a preţului aburului industrial livrat către cei doi parteneri – SC Chiech Soda România SA şi Chimcomplex SA Borzeşti, Euro Insol, în calitatea sa, de administrator judiciar a CET Govora spune că, din derularea contractului cu SC Ciech Soda România SA, în perioada 2007 – mai 2016, respectiv intrarea în insolvenţă a termocentralei, CET Govora a înregistrat o pierdere de 67,59 milioane de euro, reprezentând diferenţa dintre costul de producţie şi preţul de contract. Din derularea contractului cu SC Oltchim SA, din perioada 2007 până în primele şase luni ale anului 2016, CET Govora a înregistrat o pierdere de 103,28 milioane de lei (23,9 milioane de euro), reprezentând diferenţa dintre costul de producţie şi preţul de contract. La pierderea suferită de CET Govora din derularea contractului cu SC Oltchim SA se adaugă şi suma de 136,89 milioane de lei, sumă înscrisă la masa credală o dată cu insolvenţa SC Oltchim SA, diminuată prin confirmarea planului de reorganizare al SC Oltchim SA la valoarea de 41,26 milioane de lei. În prezent, CET Govora foloseşte echipamente (cazane, turbine, mori, instalaţii) care au o vechime de peste 30 de ani, fiind uzate fizic şi moral.

Din cele două contracte, CET a avut pierderi de 90 de milioane euro în 10 ani

Administratorul judiciar al CET Govora spune că, timp de 10 ani, societatea a susţinut SC Chiech Soda România SA şi SC Oltchim SA în procesul de producţie, aceasta fiind permanent defavorizată, livrând abur industrial sub preţul de cost, chiar şi sub preţul reglementat de ANRE. În aceste condiţii, CEt Govora a înregistrat până la intrarea în insolvenţă pierderi din aceste contracte de peste 90 de milioane de euro. Pierderea cauzată din relaţiile contractuale cu SC Chiech Soda România SA şi SC Oltchim SA a fost de natură a pune în imposibilitate CET Govora de a susţine financiar modernizarea instalaţiilor în vederea conformării acestora la obligaţiile de mediu, fapt care se reflectă în preţul actual al aburului industrial. Preluarea în anul 2015, de la Complexul Energetic Oltenia a carierelor Panga, Berbeşti Vest şi Alunu a condus la necesitatea realizării unui plan amplu de investiţii pentru rezolvarea problemelor transferate o dată cu activitatea de minerit. Având în vedere faptul că utilajele de mare capacitate şi circuitele de transport erau într-o stare avansată de uzură fizică şi morală, CET Govora a fost nevoită să facă cheltuieli de 150 de milioane de lei (30 de milioane de euro), exceptând cheltuielile salariale şi cu utilităţile, pentru aducerea acestora la parametrii normali de funcţionare, bani care ar fi putut fi folosiţi pentru investiţii şi creşterea randamentului centralei. După preluarea carierelor s-a produs o scădere treptată a cantităţii de cărbune care a putut fi exploatat, generată în principal de următoarele cauze: alunecările de teren – factor cu acţiune permanentă, specific judeţului Vâlcea, care s-a manifestat anual, culminând cu alunecarea de la Cariera Panga, din luna ianuarie 2018, care a condus la diminuarea producţiei de cărbune de la 653.500 de tone în anul 2017, respectiv la 213.000 de tone în anul 2018; exproprierile de teren pentru avansul fronturilor de lucru, neefectuate la timp din cauza numărului mare de dosare de expropriere nefinalizate, precum şi a diverselor cauze care au împiedicat finalizarea. Toate aceste cauze au condus încă din anii 2014 – 2016 la imposibilitatea respectării în totalitate a tehnologiilor de lucru, conform programelor anuale de exploatare. S-a adăugat epuizarea progresivă a rezervei de cărbune, în special din carierele Panga şi Berbeşti Vest, conducând la condiţii defavorabile exploatării prin creşterea raportului steril/cărbune la peste 10 la 1 începând cu anul 2017, fapt care a dus la creşterea preţului de producţie a cărbunelui. Alunecarea de teren din data de 23 mai 2019, din cauza precipitaţiilor abundente, a produs scoaterea din funcţiune a excavatorului E01, situat în orizontul productiv al carierei Alunu. În urma acestui eveniment s-a redus producţia de cărbune a carierelor din cadrul CET Govora cu peste 51%, respectiv 650.000 de tone anual.

Preţul la aburul industrial este menţinut până în data de 18 septembrie

Conducerea CET Govora mai susţine că evoluţia preţului certificatelor EUA (CO2) a fost extrem de abruptă, începând cu anul 2018. Dacă, în anii 2016 – 2017, s-au înregistrat valori aproximativ asemănătoare, în jurul a 5 euro/EUA, la sfârşitul anului 2018 valoarea acestora a ajuns la 23 euro/EUA, respectiv 30 de euro/EUA în 2019. Emisiile de CO2 rezultate din întreaga activitatea a anului 2018 au fost de 1,2 milioane de tone, ceea ce a obligat societatea să returneze Autorităţii Competente de Mediu până la 30 aprilie 2019 cantitatea de 1,2 milioane de certificate EUA, echivalentul a 26 de milioane de euro (adică 123 de milioane de lei). Costurile conformării, aferente anului 2018 au avut impact negativ asupra CET Govora, afectând derularea programelor privind investiţiile de mediu, retehnologizările şi programele de mentenanţă, necesare menţinerii capacităţilor de producţie, în condiţiile în care acestea au reprezentat aproximativ 40% din cifra de afaceri a societăţii. CET Govora este obligată să realizeze investiţii pentru conformarea la mediu, în vederea continuării activităţii. Pentru conformarea depozitului de zgură şi cenuşă, condiţie obligatorie pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Cazanul 7, este necesar să se realizeze investiţii în valoare de circa 23,2 milioane de lei în următorii doi ani, astfel încât să fie asigurată capacitatea de depozitare pentru continuarea activităţii centralei. De asemenea, CET Govora are în derulare o investiţie de 22 de milioane de euro pentru desulfurarea cazanelor 5 şi 6, investiţie necesară conformării la cerinţele de mediu. Evenimentul produs în data de 23 mai 2019, în urma căruia a fost scos din funcţiune excavatorul E01, situat în orizontul productiv al carierei Alunu, declarat ca eveniment de forţă majoră, conform Avizului nr. 416/06 iunie 2019, emis de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, a dus la creşterea substanţială a costurilor de producţie a cărbunelui extras din carierele proprii, ca urmare a diminuării cu peste 51% a producţiei de cărbune. Cu toate că CET Govora avea posibilitatea să denunţe contractele pe care le avea în derulare imediat după apariţia cazului de forţă majoră, furnizorul de energie termică şi electrică a făcut toate eforturile pentru continuarea livrării aburului şi energiei electrice către SC Ciech Soda România SA şi Chimcomplex Borzeşti, în scopul continuării relaţiilor comerciale şi, implicit, pentru salvarea Platformei Chimice Râmnicu Vâlcea. Deşi costurile de producţie au crescut considerabil, afectând întreaga activitate a CET Govora, preţurile actuale la aburul industrial au fost menţinute până în data de 18 septembrie 2019, perioadă în care CET Govora a invitat în repetate rânduri partenerii contractuali în scopul identificării celei mai bune soluţii în ceea ce priveşte schema de funcţionare şi preţurile pentru aburul industrial care rezultă din aceasta, pentru continuarea relaţiilor comerciale şi după data de 18 septembrie 2019, dând astfel dovadă de deschidere şi disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv şi transparent cu partenerii comerciali.

În ultimele două luni, CET Govora a importat o cantitate de 37.962 de tone de huilă

Pentru a-şi onora obligaţiile contractuale asumate în relaţiile cu SC Ciech Soda România SA şi Chimcomplex, CET Govora a importat în perioada iunie-august 2019 o cantitate 37.962 de tone de huilă, suportând astfel o cheltuială suplimentară de 16,33 milioane de lei. De asemenea, a contractat de la Complexul Energetic Oltenia 175.000 de tone de lignit la o valoare totală de 21,65 milioane de lei. Tot pentru a-şi respecta angajamentele faţă de partenerii contractuali, CET Govora a consumat o cantitate suplimentară de 35.667 de mii Nmc de gaze naturale de la Romgaz, în valoare de 43,64 milioane de lei. CET Govora a făcut eforturi importante în a livra partenerilor comerciali abur industrial conform contractelor în vigoare, atât în ceea ce priveşte cantitatea, cât şi preţul. Menţinerea preţului contractual actual la aburul industrial pune CET Govora în imposibilitate de plată şi în stare de faliment. Acesta este motivul pentru care CET Govora a invitat reprezentanţii Chimcomplex şi SC Ciech Soda România SA la o renegociere a contractului, în condiţii de rentabilitate minimă şi pentru CET Govora. CET Govora a pus la dispoziţia reprezentanţilor Chimcomplex şi SC Ciech Soda România SA modul de fundamentare al preţului, precum şi propunerile CET Govora, de continuare a relaţiilor contractuale cu cei doi parteneri. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat în cadrul rapoartelor lunare depuse la judecătorul sindic şi comunicate creditorilor situaţia reală a activităţii CET Govora, cu menţiunea că aceste rapoarte sunt publice şi pot fi accesate de orice persoană interesată. Încă de la deschiderea procedurii insolvenţei CET Govora, din data de 9 mai 2016, administratorul judiciar Euro Insol a implementat toate măsurile necesare funcţionării CET Govora, astfel încât să asigure coexistenţa partenerilor de pe Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea. CET Govora are convingerea că relaţiile contractuale cu SC Ciech Soda România SA, precum şi cu Chimcomplex Borzeşti vor continua şi după data de 18 septembrie 2019, atâta timp cât toate părţile implicate participă la negocieri cu bună-credinţă.

Situaţie explozivă pentru economia locală

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, spune că judeţul Vâlcea se confruntă cu o situaţie care poate deveni dezastruoasă pentru economia judeţului, şi extrem de gravă pentru economia naţională. În centrul acestor probleme se situează CET Govora, societate aflată în insolvenţă, potrivit Încheierii de şedinţă nr. 83 din 9 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 1396/90/2016. În fapt, o dată cu prăbuşirea excavatorului cu rotor de 2400 de tone, o instalaţie cu o vechime de peste 40 de ani, s-a solicitat sprijin în repetate rânduri Complexului Energetic Oltenia să livreze cărbune, şi nici în prezent cantităţile de cărbune nu se livrează conform angajamentelor. Fără cărbune, preţul aburului industrial şi al energiei electrice, produsă în regim de cogenerare, livrat către agenţii economici, are costuri ridicate.

Există riscul pierderii a 10.000 de locuri de muncă din Vâlcea

În cadrul unei scrisori adresată Guvernului, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea precizează: „SC Ciech Soda România SA a comunicat intenţia de a întrerupe activitatea de producţie a sodei calcinate şi a altor produse derivate din sodă începând cu data de 18 septembrie 2019, aceasta fiind singura producătoare din România a materiilor prime respective, afacerile sale având un impact major la nivel regional – circa 3% din PIB – şi naţional, mii de persoane beneficiind din punct de vedere economic de investiţiile societăţii. De asemenea, şi Chimcomplex Borzeşti va avea de suferit, deoarece, în procedura de privatizare a SC Oltchim SA, în anul 2018, aceasta a cumpărat 5 grupe de active ale societăţii, devenind cel mai mare combinat chimic din România, fiind furnizor de produse clorosodice. O eventuală închidere a SC Ciech Soda România SA ar genera probleme şi pentru Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, furnizor principal al societăţii pentru materii prime, sare şi produse derivate ale acesteia, inclusiv SC Apavil SA, societate aflată în proces de retehnologizare şi de implementare a proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, va avea de suferit. Acestea sunt doar câteva dintre urmările unui dezastru posibil la nivel economic şi social, care ar putea lovi judeţul Vâlcea, întrucât se vor pierde cel puţin 10.000 de locuri de muncă, iar vieţile a peste 50.000 de vâlceni ar putea fi afectate în mod grav. Totodată, precizez că CET Govora, potrivit comunicărilor administratorilor, judiciar şi special, are nevoie de cantitatea totală de 500.000 de tone de cărbune care urmează să fie livrat în tranşe egale, pentru perioada octombrie 2019 – septembrie 2020, cu posibilitatea de transport pe calea ferată. Îmi menţin solicitările anterioare, precum şi cele pe care le-am formulat în adresa nr. 9200 din 25 iunie 2019, cu precizarea că sprijinul dumneavoastră în rezolvarea acestora este esenţial pentru a nu se întrerupe activitatea de livrare a aburului industrial. În situaţia în care livrarea cărbunelui nu se va realiza, planul de reorganizare al CET Govora, societate aflată în insolvenţă, aprobat în luna decembrie 2018 de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 1396/90/2016 va avea de suferit, urmări care se vor resimţi la nivelul întregii platforme chimice prin blocarea activităţii tuturor agenţilor economici legaţi la sistemul centralizat de termoficare urbană, dar şi de imposibilitatea livrării energiei electrice, având în vedere capacitatea societăţii de cogenerare a energiei termice utile”. La rândul său, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a spus: „Urmăresc cu mare atenţie situaţia actuală de pe Platforma Chimică, o situaţie potenţial gravă nu doar pentru firmele care funcţionează acolo, ci pentru întreaga comunitate locală. Am remarcat şi implicarea sindicatelor care reprezintă salariaţii societăţilor comerciale afectate de această criză şi apreciez abordarea lor comună pentru că, dincolo de cifre de afaceri şi valori ale profitului, este vorba despre oamenii care trăiesc în acest oraş şi în acest judeţ. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea nu are pârghiile legale de a se implica în soluţionarea cât mai rapidă şi reciproc avantajoasă a acestor negocieri care au creat tensiune pe Platforma Chimică. Asta nu înseamnă că nu sunt foarte îngrijorat de pericolul care ameninţă un număr impresionant de vâlceni. Fac, de aceea, un apel la toate entităţile implicate, fie ele de la nivel local sau naţional, pentru a găsi cea mai bună soluţie care, pe de o parte, să permită desfăşurarea în condiţii normale a activităţii economice pe Platforma Chimică, iar pe de altă parte să asigure stabilitatea locurilor de muncă. Am convingerea fermă că, printr-o analiză corectă şi o negociere responsabilă, se va ajunge la un consens mult aşteptat şi benefic întregii comunităţi locale”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *