Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat modelul-cadru al convenţiei de parteneriat care s-a încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea şi Şcoala Gimnazială Take Ionescu. Şcoala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea a solicitat încheierea unui parteneriat cu instituţia judeţeană, această instituţie de învăţământ aflându-se printre instituţiile fruntaşe la învăţământ şi poate desfăşura acţiuni cu scop educaţional, aducându-şi contribuţia la creşterea vizibilităţii zonei Vâlcea. Având în vedere că, potrivit prevederilor din Normele metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul Ministrului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, nr. 1096/2008, printre atribuţiile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică sunt şi informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale şi cooperarea cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regională etc.), dar şi organizeazrea de activităţi generatoare de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale, este necesară încheierea unei convenţii de parteneriat. Convenţia de parteneriat este încheiată în scopul asigurării schimbului informaţional permanent şi suportului reciproc pentru participarea la evenimente comune, care să contribuie la creşterea prestigiului celor două instituţii, precum şi dezvoltării conceptului de turism educaţional prin implicarea tinerilor în activităţi privind gradul de cunoaştere si atractivitate faţă de acest domeniu de activitate şi utilizarea fotografiilor realizate, a imaginii, în cadrul emisiunilor derulate în parteneriat. În baza parteneriatului pot fi efectuate întâlniri periodice de informare cu privire la obiectivele turistice, formele de turism practicate şi acţiuni de ghidaj, circuite turistice tematice locale sau zonale, infotripuri, precum şi dezbateri şi concursuri de idei. Prin parteneriat se urmăreşte implicarea activă a voluntarilor în evenimentele organizate de Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea, precum şi creşterea prestigiului celor două instituţii şi promovarea activităţilor desfăşurate în cele două instituţii, la nivelul opiniei publice. În vederea îndeplinirii atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. :”*Chrome PDF Plugin*”,”mime_types”:[],”name”:”Chrome PDF Plugin”,”versions”:[{„comment”

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *