Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” organizează luni, 23 septembrie 2019, de la ora 11.00, a VII-a ediţie a simpozionului „Tradiţiile neamului românesc în context european” .

În cadrul simpozionului, specialişti de la instituţii de cultură din Vâlcea vor demonstra prin comunicări nevoia de a conserva tradiţiile autentice ale poporului român, simbol al identităţii naţionale.

Programul simpozionului:

Ora 11.00 – Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” – Sala de conferinţe

Moderator: muzeograf Ionuţ SĂRARU

Vor participa:

* prof. dr. Dumitru Antonie CHELCEA, manager Muzeul Memorial „Nicolae
Bălcescu”:

„ Cuvânt de salut”;

* prof. dr.Ionela DINESCU, inspector superior, Serviciul Judeţean al
Arhivelor  Naţionale – Vâlcea:

„Râmnicul interbelic reflectat în presa interbelică”;

* prof. Cristina ENEA, consilier superior, Serviciul Judeţean al Arhivelor
Naţionale – Vâlcea:

„Rolul căminului cultural în viaţa satului românesc la începutul
secolului al XX-lea”;

* artist plastic Felicia POSTELNICU:

„Ia în context european”;

* prof.dr. DragoşTEODORESCU, inspector superior, Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale – Vâlcea:

„Despre o „Culegere de folclor din judeţul Vâlcea şi împrejurimi”
tipărită în perioada interbelică”;

* Valentin HĂNULESCU, muzeograf, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”;

„Din jurnalul Olgăi Gigurtu”;

* Florin Marius RĂDULESCU, bibliotecar, Biblioteca Publică Locală
Nicolae Bălcescu:

„Identitatea etnoculturală a poporuluiromân”

* Gheorghe MONEA, muzeograf, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”:

„Obiceiuri şi tradiţii în cultura românească”.

Elena BUDI

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *