1 post economist în cadrul Biroului Contabilitate Patrimoniu

 • 1 post economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri, Tarife și Control Financiar
  Preventiv
  Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este
  14.10.2019, ora 15 00 la Registratura APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.
  Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
 • selectia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.10.2019, ora 15 00
 • proba scrisă va avea loc în data de 18.10.2019, ora 09 00
 • interviul va avea loc în data de 24.10.2019, ora 09 00
  Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia,
  desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la
  Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-
  joi, între orele 07 00 – 15 30 și vineri între orele 07 00 – 13 00

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *