Pierderi record, de 9,2 milioane de euro pentru CET Govora

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, societatea a înregistrat în primul semestru din acest an venituri totale de 249 de milioane de lei (53 de milioane de euro), cheltuieli de 292 de milioane de lei şi pierderi de 43,18 milioane de lei (9,2 milioane de euro). Rezultatul negativ înregistrat de CET Govora în primul semestru al anului 2019 este determinat în principal de următoarele elemente: lipsa de cărbune, ca urmare a situaţiei de forţă majoră de la Cariera Alunu, pentru care a fost obţinut Avizul nr. 416/06.06.2019 de la Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea şi necesitatea achiziţiei de cărbune de pe piaţă; creşterea cheltuielilor cu emisiile de CO2 aferente consumului de combustibil cu 38,23 milioane de lei, fapt datorat creşterii în continuare a preţului pe piaţa europeană a certificatelor cu emisii de CO2 pentru emisiile de gaze cu efect de seră, certificate pe care CET Govora este obligată să le achiziţioneze, fiind producător de energie prin arderea de combustibili fosili. Preţul mediu al certificatului luat în calcul la 30 iunie 2019 este de 24 euro/EUA, faţă de 11,64 euro/EUA în semestrul I din 2018. Pentru perioada ianuarie – iunie 2019 CET Govora a avut o creştere a costului (producere şi cost complet în depozit), în condiţiile reducerii producţiei de lignit cu 191.000 de tone, astfel: costul complet depozit (lei/tonă) înregistrează în perioada analizată o majorare de la 91,89 lei/tona în 2018 la 111,91 lei/tona în anul 2019; costul mediu de producere a crescut în perioada analizată de la 67,9 lei/tona în 2018 la 95,7 lei/tona în 2019, în condiţiile reducerii producţiei de cărbune (lignit) cu 191.000 de tone. Finanţarea plăţilor efectuate în cursul lunii iunie 2019, în valoare de 25,57 milioane de lei, s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 21,66 milioane de lei şi din suma disponibilă în contul curent, diminuându-se soldul acestuia. Totalul încasărilor înregistrate de CET Govora în luna iunie 2019, de 21,66 milioane de lei, a fost realizat astfel: 54% din energia electrică, 25% din energia termică furnizată agenţilor industriali, 19% din energia termică livrată către termoficarea urbană şi 2% din încasări diverse.

CET Govora înregistra un efectiv de 1.693 de salariaţi

La sfârşitul lunii iunie, CET Govora înregistra un efectiv de 1.693 de salariaţi, cu 619 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, când erau angajate 2.312 persoane. Un număr de 9 angajaţi sunt în concediu pentru creştere şi îngrijire a copilului. În ceea ce priveşte încadrarea personalului, la data de 30 iunie 2019, 76,67% dintre persoanele angajate erau muncitori, 7,09% maiştri şi 16,24% personal TESA. Cu privire la procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile CET Govora, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie s-a efectuat analiza ante-proces, constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea centralei CET. Au fost atribuite în luna iunie 2019 12 contracte subsecvente la acorduri cadru din 2018. De asemenea, au fost atribuite în cursul lunii iunie 2019, prin proceduri desfăşurate online, în SEAP, un număr de 11 contracte sectoriale la termen. Mai multe proceduri au fost anulate, la solicitarea beneficiarului intern Direcţia Minieră Berbeşti, ca urmare a evenimentul imprevizibil din 23.05.2019, produs în urma fenomenului extrem de alunecare a terenului din Cariera Alunu, fenomen extern, absolut invincibil şi inevitabil, care a condus la răsturnarea Excavatorului ERC 1400 30/7-01, respectiv la avarierea structurii metalice a acestuia, nemaifiind funcţional şi pentru care s-a declarat cazul de forţă majoră. Ca urmare a avarierii excavatorului au devenit imposibil a fi semnate contracte care se aflau în proceduri de achiziţie publică, aceste contracte nemaiavând obiect. În decursul lunii iunie, ca urmare a solicitărilor compartimentelor interne ale CET Govora, au fost primite 18 referate de aprovizionare. În baza acestor referate, pentru soluţionarea cererilor, în urma cumulării produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise 25 de referate de cumpărare directă şi două caiete de sarcini, însoţite de strategii de contractare către Biroul Achiziţii. S-a efectuat cercetarea pieţei online şi a bazei de date a societăţii pentru a estima valoarea a 23 de referate de aprovizionare aflate în procedura de aprobare. Au fost primite de la Biroul Achiziţii al CET Govora un număr de 55 de comenzi şi contracte în vederea urmăririi şi derulării aprovizionării. În decursul lunii iunie au fost livrate produse pentru care s-au încheiat un număr de 79 de recepţii. S-au verificat şi acceptat la plată un număr de 80 de facturi de livrare a produselor. Destinaţia plăţilor efectuate de CET Govora în luna iunie 2019, în sumă totală de 25,57 milioane de lei, a fost următoarea: 23% pentru utilităţi, 22% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 19% pentru obligaţii salariale, 16% pentru materii prime şi materiale, 11% pentru energia electrică furnizată către Chimcomplex, 6% pentru plăţi diverse şi 3% pentru obligaţii bugetare. 0>��

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *