Se modernizează infrastructura rutieră din municipiul Râmnicu Vâlcea

În urma şedinţei ordinare de vineri 27 septembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat proiectul „Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii rutiere din municipiul Râmnicu Vâlcea”, derulat şi finanţat prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii Locale, în valoare 13.411.904 lei (2,85 milioane de euro). S-a mai aprobat contribuţia proprie la proiect, în sumă de 13.411.904 lei (inclusiv TVA), sumă care urmează să fie rambursată anual, pe o perioadă de 20 de ani. Lucrările care se vor realiza în cadrul proiectului vor fi urmărite de Direcţia Administrării Domeniului Public, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local. Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea va semna contractul de finanţare care se va încheia între Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru acordarea unei finanţări din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, în vederea realizării proiectului. În lista proiectelor aprobate pentru finanţare din FDI prin Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 267/17.09.2019 a fost aprobată suma de 13.411.904 lei pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii rutiere”. Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători pentru categoria de drum existentă, respectiv întreţinerea şi repararea a 18,5 kilometri pentru un număr de 17 artere de circulaţie de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Ulterior, sumele se vor restitui anual, pe o perioadă de 20 de ani, conform calculului contribuţiei proprii la FDI al Municipiului Râmnicu Vâlcea în perioada 2019-2039. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat, reprezentând contribuţia proprie la proiect. Elena BUDI

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *