Premierul Viorica Dăncilă: Printr-o reţea bine consolidată şi o coordonare eficientă putem să mobilizăm toţi actorii care au capacitatea să contribuie la punerea în practică a Agendei 2030

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, în cadrul vizitei de lucru în Statele Unite, o întrevedere bilaterală cu Secretarul General adjunct al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Amina J. Mohammed.  Premierul a evidenţiat importanţa şi rolul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă ca mijloc de realizare a progreselor substanţiale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi a ţintelor acestora de dezvoltare. Cu acest prilej a fost prezentat stadiul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în România, prim-ministrul accentuând faptul că numai printr-o reţea inter-instituţională bine consolidată şi o coordonare eficientă putem să mobilizăm toţi actorii – mediul de afaceri, mediul academic, sindicate, societatea civilă, organizaţii neguvernamentale – care au capacitatea să contribuie la punerea în practică a Agendei 2030. Totodată, prim-ministrul Viorica Dăncilă a subliniat importanţa implicării tinerilor în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, temă susţinută, de altfel, de România, în perioada exercitării Preşedinţiei Consiliului UE. Întâlnirea a oferit oportunitatea de a face mai vizibilă activitatea României în domeniul dezvoltării durabile şi de a consolida astfel poziţia de centru regional pe care ţara noastră o ocupă în interiorul Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE).

În context, a fost evidenţiată importanţa parteneriatelor şi organizarea de către ţara noastră, în parteneriat cu UNECE, în aprilie 2019, a conferinţei regionale cu tema Agenda 2030: parteneriate pentru dezvoltare durabilă. Şeful Executivului a subliniat că obiectivul Agendei 2030, de „a nu lăsa pe nimeni în urmă” presupune conservarea unei planete durabile pentru noi şi generaţiile viitoare şi a salutat accentul pus anul acesta pe subiectele referitoare la schimbări climatice şi dezvoltare durabilă, de interes permanent pentru România. De asemenea, prim-ministrul a reiterat susţinerea României pentru abordarea promovată de Secretarul General António Guterres şi de Secretarul General adjunct Amina Mohammed privind reforma sistemului ONU de dezvoltare, atât din punct de vedere al substanţei, cât şi al implicaţiilor financiare şi operaţionale, care au ca obiectiv creşterea eficienţei implementării Agendei 2030 de către sistemul ONU de dezvoltare. Secretarul General adjunct al ONU a mulţumit României pentru implicarea de o manieră constantă în activităţile organizaţiei.

În septembrie 2015, România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea, adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, un program de acţiune globală cu un caracter universal care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu.

Dezvoltarea durabilă şi pilonii economici, sociali şi de mediu reprezintă noul cadru pentru dezvoltarea globală, regională, naţională şi locală, iar promovarea acestora reprezintă un obiectiv general pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre.

Preşedinţia României la Consiliul UE a introdus această temă în priorităţile Programului său de lucru.

Guvernul României are rol de coordonare la nivel naţional a implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă şi a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (1.eradicarea sărăciei; 2.eradicarea foametei; 3.sănătate; 4.educaţie; 5.egalitate de gen; 6.apă; 7.energie; 8.muncă decentă; 9.infrastructură, industrie şi inovaţie; 10.eliminarea inegalităţilor; 11.oraşe; 12.consum şi producţie durabile; 13.schimbări climatice; 14.oceane, mări, resurse marine; 15.ecosisteme terestre; 16.instituţii eficiente; 17.parteneriate pentru dezvoltare).

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *