SC Antares Transport SA a publicat proiectul de divizare cu desprindere parţială şi preluare prin absorbţie

Recent, SC Antares Transport SA a publicat un proiect de divizare cu desprindere parţială şi preluare prin absorbţie. Societăţile participante sunt: SC Antares Transport SA – societate care se divizează, SC Oil Pegasus SRL – societate absorbantă, SC Proem Vector SRL – societate absorbantă. S-a avut în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Antares Transport SA nr. 20 din data de 14 iunie 2019, şi respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi republicările ulterioare; Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, cu modificările ulterioare; Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 766/10 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare; Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Acţionarii SC Antares Transport SA au hotărât şi aprobat, de principiu, divizarea parţială a SC Antares Transport SA, prin desprinderea a două părţi din patrimoniul şi afacerea acesteia, care sunt absorbite de două societăţi înfiinţate, respectiv SC Oil Pegasus SRL şi SC Proem Vector SRL. Proiectul de divizare s-a publicat în Monitorul Oficial al României, urmând ca, după expirarea termenului prevăzut de lege să se procedeze la efectuarea operaţiunilor de finalizare a divizării conform prevederilor legii. În luna aprilie, a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la punctul de lucru al societăţii din Râmnicu Vâlcea, fiind aprobată divizarea SC Antares Transport SA, stabilirea condiţiilor realizării acestei proceduri şi mandatarea administratorilor să întocmească proiectul de divizare.

După divizare, SC Antares Transport SA va avea un capital de 427.405 lei Divizarea parţială a SC Antares Transport SA, prin desprinderea unor părţi din patrimoniul şi afacerea acesteia, respectiv elementele de patrimoniu care fac obiectul activităţii de suport activitate autogară şi elemente de patrimoniu care fac obiectul activităţii de cazare (motel) şi alimentaţie publică (restaurant). Societatea care se divizează este SC Antares Transport SA, cu sediul în comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/794/2013. Societăţile absorbante sunt SC Oil Pegasus SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 52, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J38/1158/2007 şi SC Proem Vector SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J38/1128/2005. Societatea care se divizează, SC Antares Transport SA, înainte de divizare, are un capital social de 558.057 lei, subscris şi integral vărsat, împărţit în 223.223 de acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune. Activitatea principală este 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a. Societatea care se divizează, SC Antares Transport SA, după divizare va avea un capital social de 427.405 lei. Societatea SC Oil Pegasus SRL, înainte de absorbţie, are un capital social de 200 de lei, subscris şi integral vărsat, împărţit în 20 de părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Activitatea principală – clasa CAEN 5221 „Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre”. Societatea SC Oil Pegasus SRL, după absorbţie, va avea un capital social de 85.820 de lei. Societatea SC Proem Vector SRL, înainte de absorbţie, avea un capitalul social de 2.040 de lei, subscris şi integral vărsat, împărţit în 204 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Activitatea principală este clasa CAEN 5610 „Restaurante”. Societatea SC Proem Vector SRL, după absorbţie va avea denumirea de SC Oil Pegasus SRL şi un capital social de 47.070 lei. Proiectul de divizare a SC Antares Transport SA a fost întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi în baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor SC Antares Transport SA nr. 20 din 14 iunie 2019. La baza deciziei de divizare stau următoarele raţiuni de ordin economic: separarea activităţilor de operator în domeniul transportului de persoane, operator de activităţi specifice autogărilor şi activităţi specifice turismului (motel şi restaurant). SC Antares Transport SA este supusă divizării parţiale prin desprinderea a două părţi din patrimoniul şi afacerea acesteia, care sunt preluate de SC Oil Pegasus SRL şi SC Proem Vector SRL, ca societăţi absorbante.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *