Activitate intensă la Apavil Centru Vest 07 octombrie 2019

       SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 30 septembrie – 04 octombrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

    AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25din satul Gurișoara, comuna Mihăești, satele Ostroveni, Teiu și Dealu Mare, comuna Galicea, satul Bunești, comuna Bunești, satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, satele Ursărești și Văleni, comuna Păușești – Otăsău, în orașul Băile Govora – str. Vasile Alexandri, în orașul Horezu – str. 1 Decembrie. De asemenea, s-a intervenit la avarii pe conductele PEHD D32: sat Valea Viei, comuna Nicolae Bălcescu, sat Bogdănești, comuna Tomșani; rețeaua PEHD Dn 63 în satul Moșteni, comuna Frâncești, sat Pietrarii de Sus, comuna Pietrari; branșament OL Ø1/2, pe str. Olari – orașul Horezu.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

     PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

– s-au efectuat operații de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în satul Govora, comuna Mihăești;

– s-au efectuat lucrări de rebranșare PEHD Dn 25 în satul Gurișoara, comuna Mihăești;

– au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;

– s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;

– s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;

– a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

– s-au montat branșamente în satul Urzicari, comuna Pietrari, în satul Gurișoara, comuna Mihăești și pe str. Mestecăniș, comuna Măldărești;

– s-a intervenit la curățarea manuală a grătarului și decolmatarea barajului de captare Râmești;

– s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și  localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate. 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *