Mobilitatea urbana durabilă, o prioritate pentru Primăria Brezoi

La sfârşitul lunii septembrie, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu a semnat cu primarul oraşului Brezoi, Robert Schell contractul de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, referitor la proiectul „Mobilitate urbană durabilă în oraşul Brezoi”. Contractul a fost semnat in cadrul Axei prioritare 3 – sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; prioritatea de investiţii 4e – promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectivul specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Beneficiar al proiectului este Oraşul Brezoi, iar valoarea totală a proiectului este de 15.874.429,71 lei, din care suma solicitată este de 14.922.109,01 lei (3.262.090,98 euro). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon, încurajarea utilizării sistemului de transport public, precum şi creşterea atractivităţii oraşului Brezoi. Principalele lucrări de intervenţie care se vor realiza în cadrul proiectului vor fi: amenajarea unei piste pentru biciclete pe o lungime de 11.425,0 metri; realizarea unei punţi pentru biciclete, peste râul Lotru; construirea unei hale metalice având funcţiunea de autobază, menită să asigure gararea autobuzelor asigurate prin această investiţie. Dimensiunile în plan ale clădirii sunt 16,00 × 22,82 metri. De asemenea, în zonă se va construi o staţie de autobuz şi vor fi achiziţionate trei autobuze hibrid diesel-electric urbane, menite să asigure transportul pasagerilor pe ruta Călineşti-Brezoi-Păscoaia.

Alina MONEA

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *