Râmnicu Vâlcea se înfrăţeşte cu palestinienii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară joi, 31 octombrie, a aprobat hotărârea prin care se propune iniţierea Acordului de cooperare şi înfrăţire între Municipiul Râmnicu Vâlcea din România şi Oraşul Dura, din Palestina. Această iniţiativă, de stabilire a unor relaţii de cooperare şi înfrăţire cu un oraş din Palestina a fost realizată şi implementată cu prilejul vizitei la Râmnic a unei delegaţii condusă de primarul oraşului Dura, Ahmed A.H. Swaitti, cu prezenţa Excelenţei Sale Fuad Karim Saliba Kokaly, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Palestina în România. Delegaţia palestiniană şi-a exprimat interesul pentru cooperarea cu municipiul Râmnicu Vâlcea în mai multe domenii, printre care: cultură, tineret şi sport, protecţia mediului, administraţie publică locală, precum şi managementul serviciilor publice locale.

Oraşul Dura este situat la 8 kilometri sud-vest de Hebrondin, Palestina şi este centrul a peste 43 de sate şi comunităţi rurale, fiind considerat a doua cea mai mare suprafaţă din zona Cisiordaniei. Oraşul Dura ajută cetăţenii oraşului prin implicarea mai multor organizaţii, instituţii şi asociaţii care să aducă servicii populaţiei, în vederea îmbunătăţirii statutului social, economic şi de mediu. Populaţia oraşului Dura şi a satelor sale este de aproximativ 105 mii de persoane în total, şi aproximativ 41 de mii pentru oraşul Dura (centru), conform recensământului palestinian din anul 2017. Oraşul Dura este membru a organizaţiei United Cities and Local Governments — UCLG, organizaţie reprezentativă pentru oraşele, guvernele locale şi regionale şi asociaţiile municipale din întreaga lume, care sprijină cooperarea internaţională între oraşe şi asociaţiile lor şi facilitează programe, reţele şi parteneriate pentru consolidarea capacităţilor administraţiilor locale, context în care şi-a manifestat dorinţa de a coopera cu municipiul Râmnicu Vâlcea în diferite domenii de activitate. Parteneriatul dintre cele două unităţi administrativ – teritoriale se bazează pe consolidarea relaţiilor de prietenie şi cooperare dintre statul român şi statul Palestinian şi urmăreşte stabilirea de relaţii de cooperare în domenii de interes reciproc, potrivit atribuţiilor de care dispun, în conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi Palestina, între locuitorii celor două unităţi administrativ-teritoriale, precum şi promovarea schimburilor de bune practici şi experienţe în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare economică şi socială a celor două unităţi administrativ-teritoriale. Elena BUDI

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *