SC Călimăneşti Căciulata SA a avut anul trecut venituri de 77 de milioane de lei şi un profit record, de 13,7 milioane lei

Conform situaţiilor financiare comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Călimăneşti Căciulata SA a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 71,5 milioane de lei, venituri totale de circa 77 de milioane de lei şi un profit record de 13,77 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2018, SC Călimăneşti Căciulata SA avea datorii de 8,3 milioane de lei, un capital social subscris vărsat de 9,76 milioane de lei, un număr mediu de salariaţi de 659 de persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”. Spre comparaţie, SC Călimăneşti Căciulata SA a realizat în 2017 afaceri de peste 56,34 milioane de lei, încasări totale de circa 60 de milioane de lei şi un profit de 8 milioane de lei. Anul trecut, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat numirea în funcţia de administratori, pentru o perioadă de 4 ani, a lui Petre Nicolae, Floarea Cotorceanu şi Petre Vasilica. Acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au împuternicit conducerea executivă a societăţii cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii şi pentru a lua măsurile care se impuneau pentru depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României. În anul 2017, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA au aprobat încheierea contractului de management între SC Călimăneşti Căciulata SA şi Daniel Mitroi, care îndeplineşte funcţia de director general, pentru o perioadă de 4 ani, până la data de 1 iunie 2021. Având în vedere hotărârea acţionarilor de la SC Călimăneşti Căciulata SA nr. 138 din data de 9 noiembrie 2016 prin care s-a stabilit că, începând cu data de 6 ianuarie 2017, a încetat contractul de management nr. 401/16 decembrie 2014 al lui Adrian Nicolae Ungureanu, în baza căruia a fost numit director general al SC Călimăneşti Căciulata SA, acţionarii au mai decis ca, începând cu data de 7 ianuarie 2017, Luminiţa Predescu să fie numită în funcţia de director general la SC Călimăneşti Căciulata SA. De asemenea, în baza procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 10 ianuarie 2017, acţionarii SC Călimăneşti Căciulata SA, reprezentând 100% capitalul social, au hotărât contractarea auditului financiar cu SC RAO Consulting SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr. 904, începând cu data de 1 ianuarie 2017. –

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *